x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Wydział Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Uzyskanie warunków technicznych dotyczących sposobu instalacji wodomierza dodatkowego lub na własnym ujęciu wody
Krótki opis
W celu prawidłowego zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza dodatkowego (tj. liczącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) bądź wodomierza zainstalowanego na własnym ujęciu wody proponujemy dla ułatwienia wcześniejsze wystąpienie przez Odbiorcę usług do naszego Przedsiębiorstwa z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dotyczących prawidłowego sposobu instalacji takiego wodomierza.
Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych dotyczących sposobu instalacji wodomierza dodatkowego lub wodomierza na własnym ujęciu wody.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
Opłaty
Wniosek przyjmowany jest bez opłat.
Termin i załatwienie
Termin realizacji sprawy uzależniony jest od liczby wcześniej przyjętych do rozpatrzenia wniosków. Przewidywany termin realizacji określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy, na której zlokalizowana jest nieruchomość, w której planowana jest instalacja tego wodomierza.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r. poz. 139), 2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886), 3. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków obowiązujące w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Informacje
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego (liczącego ilość wody bezpowrotnie zużytej) proponujemy przeanalizować zarówno koszty związane z montażem tego wodomierza jak również korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. Wyjaśniamy, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej do podlewania terenów zielonych (trawników, rabat, ogrodów) będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może nie przynieść Odbiorcy usług oczekiwanych efektów finansowych. Informujemy także, że wodomierz dodatkowy posiada 5 letni okres legalizacji po upływie którego, Odbiorca usług dokonuje na własny koszt jego wymiany legalizacyjnej. Wiązać się z tym będą koszty jego ponownego oplombowania (jako usługa odpłatna).
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
13 43 68 545,
 
2018-04-20

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito