x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Wydział Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Uzgodnienie branżowe projektu budowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej
Krótki opis
Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej odbywa się w oparciu o sporządzony projekt takiego przyłącza przez uprawnionego projektanta. Do podstawowych obowiązków projektanta należy uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Następnie sporządzony projekt budowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej wymaga uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. Ma to na celu wyeliminowanie zagrożeń wynikających z możliwych kolizji między projektowanymi urządzeniami, a istniejącymi lub projektowanymi równocześnie na tym samym terenie innymi sieciami uzbrojenia tego terenu. Uzgodnień tych dokonuje odpowiednio dla inwestycji z terenu Gminy Krosno - Urząd Miasta Krosna, dla inwestycji z terenu gmin ościennych - Starostwo Powiatowe.
Wymagane dokumenty
Inwestor (lub projektant) zobowiązany jest złożyć protokół z narady koordynacyjnej wraz z dokumentacją projektową przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej do uzgodnienia branżowego w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji MPGK Krosno Sp. z o.o.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o.
Opłaty
Bez opłat
Termin i załatwienie
Realizacja następuje bieżąco, ale wg kolejności przyjętych wcześniej wniosków.
Podstawa prawna
1. Wydane wcześniej przez MPGK w Krośnie Sp. z o.o. warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.0.1332 t.j.) Art. 20 ust. 1 pkt.2) oraz art. 32 ust. 1 pkt.2).
Informacje
Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacji sanitarnej następuje w formie klauzuli umieszczonej na wszystkich egzemplarzach przedstawionej dokumentacji. Jeden egzemplarz projektu przyłącza wraz z kopią stosownych uprawnień i aktualnym zaświadczeniem o wpisie projektanta do branżowej Izby Gospodarczej pozostaje w zasobach MPGK Krosno Sp. z o.o.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
13 43 68 545,
785-008-316,
 
2019-10-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito