x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Wydział Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Grupa tematyczna Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków
Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej
Krótki opis
W celu uzyskania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej niezbędne jest kompletne wypełnienie i złożenie wniosku w tym zakresie UWAGA: W przypadku planowanego odprowadzania ścieków o charakterze przemysłowym, Wnioskodawca przedstawia wskazuje w tym wniosku rodzaj zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, które kierowane miałby być do urządzeń kanalizacyjnych. Określa opis procesu technologicznego, w wyniku którego powstają ścieki przemysłowe wraz z informacją o stosowanych środkach chemicznych oraz opis procesu i urządzeń oczyszczania ścieków z informacją o środkach chemicznych stosowanych w tym procesie. Dodatkowe informacje znajdują się także w zakładce FAQ pod adresem: http://www.ekrosno.pl/faq/
Wymagane dokumenty
Dwa czytelne egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej (czarno-białe) z zaznaczoną lokalizacją nieruchomości oraz aktualnym przebiegiem istniejących i projektowanych sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (mapa w skali 1:500 lub 1:1000). Mapy dla projektowanych inwestycji zlokalizowanych na terenie Krosna można nabyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a – Wydział Geodezji, pok.114. Mapy dla projektowanych inwestycji zlokalizowanych na terenie gmin ościennych można nabyć w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 – Wydział Geodezji, pok.608 i 609. Dla inwestycji realizowanych na terenie obcych gmin dołączyć należy zgodę przedstawiciela Gminy zezwalającą na włączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Osoba (podmiot) ubiegajaca się o uzyskanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej winna określić posiadny z jej strony tytuł prawny do tejże nieruchomości.
Miejsce złożenia dokumentu
Biuro Obsługi Klienta MPGK w Krośnie Sp. z o.o. 38-400 Krosno, ul. Fredry 1
Opłaty
Wniosek przyjmowany jest bez opłat.
Termin i załatwienie
Termin realizacji sprawy uzależniony jest od liczby wcześniej przyjętych do rozpatrzenia wniosków. Przewidywany termin realizacji określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy, na której zlokalizowana jest nieruchomość, która ma zostać przyłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie gminy, na której planowane jest prowadzenie inwestycji.
Pliki do pobrania:

Portale społecznościowe

Adres BOK

 
Biuro Obsługi Klienta
ul. Fredry 1, 38-400 Krosno
tel.
13 47 48 316,
13 47 48 360,
13 43 68 545,
785-008-316,
 
2020-05-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito