x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków wykonuje zadania związane z działalnością Spółki poprzez kontrolę jakości produkowanej wody oraz jakości ścieków w procesie ich oczyszczania. Wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i aparaturę pomiarową (m.in. spektrometr absorbcji atomowej i spektrofotometry UV-VIS, pH-metry, konduktometry, mętnościomierze), niezbędną do realizacji wykonywanych badań. W strukturze organizacyjnej laboratorium wyróżnione są dwie pracownie:

Pracownia Chemii Ścieków w Krośnie

Pracownia Chemii...
Pracownia Chemii...

Pracownia Chemii Ścieków w Krośnie wykonuje badania głównie dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków. Są to analizy fizykochemiczne ścieków surowych, ścieków na poszczególnych etapach oczyszczania i ścieków oczyszczonych oraz analizy osadów ściekowych. Laboratorium prowadzi działalność usługową dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych Spółki oraz kontroluje jakość ścieków odprowadzanych przez zakłady produkcyjne do sieci kanalizacyjnej. Wykonuje także badania ścieków na zlecenie klientów zewnętrznych. Naszymi klientami są przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej oraz podmioty eksploatujące oczyszczalnie ścieków.

Pracownia Chemii i Bakteriologii Wody w Sieniawie

Pracownia Chemii i...

Pracownia Chemii i Bakteriologii Wody w Sieniawie prowadzi badania dla potrzeb ZUW "Wisłok" w Sieniawie i  Iskrzyni oraz ZUW "Jasiołka" w Szczepańcowej. Są to fizykochemiczne i bakteriologiczne analizy wody powierzchniowej i uzdatnionej, badania technologiczne wody w procesie uzdatniania oraz badania wody uzdatnionej dostarczanej odbiorcom z sieci wodociągowej na terenie Krosna i okolicznych gmin. Prowadzi również działalność usługową wykonując badania parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych wód na zlecenie klientów zewnętrznych.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań


Centralne Laboratorium Wody i Ścieków zapewnia wysoką jakość prowadzonych badań potwierdzoną:

- wdrożonym systemem zarządzania zgodnym z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005  „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

-  uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 961 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji,

-  posiadaniem zatwierdzenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie do wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, spełniając wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U.2015 poz. 1989),

-  wysokimi kwalifikacjami personelu sprawdzanymi i potwierdzanymi poprzez udział w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych .

Kierownik Centralnego Laboratorium Wody i Ścieków - Katarzyna Juszczęć.

Z-ca Kierownika ds. chemii i bakteriologii wody - Lucyna Kozubal.

Nasz certyfikat akredytacji
2019 r Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Adresy

  • Centralne Laboratorium Wody i Ścieków - Pracownia Chemii Ścieków w Krośnie,  38-400 Krosno ul. Drzymały 14
    tel. 13-43-686-67   lub  13-47-485-05

  • Centralne Laboratorium Wody i Ścieków - Pracownia Chemii i Bakteriologii Wody w Sieniawie  38-480 Sieniawa ul. Dworska 6
    tel. 13-47-481-46

Portale społecznościowe

Adres CLWiŚ

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków
ul. Drzymały 14, 38-400 Krosno
tel.
13 43 68 667,
13 47 48 505,
13 47 48 505,
 
2019-10-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito