x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

     Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie położone jest w Krośnie, przy ulicy Białobrzeskiej 108. Właściciel obiektu - Gmina Krosno, powierzyła zarządzanie składowiskiem Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiemu Holdingowi Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Łączna powierzchnia terenu, na którym znajduje sie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  wynosi 13,5 ha, z czego 7,7 ha zajmuje działka wybudowanego w 1983 r. składowiska odpadów.

Eksploatacja całej powierzchni składowiska trwała do roku 2004, kiedy to rozpoczęto budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz modernizację północnej części składowiska. Powierzchnię eksploatacyjną składowiska podzielono na trzy części:

  • 1,85 ha - część środkowa składowiska, zamknięta i zrekultywowana, na której odpady składowane były  do 30.04.2007 r.,
  • 4,1 ha - zmodernizowana północna część składowiska zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska; eksploatacja rozpoczęta w maju 2007 r.
  • 1,75 ha - część południowa składowiska, zamknięta i zrekultywowana, na terenie której wybudowany został Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.


    Zakład wyposażony został w linię technologiczną do segregacji odpadów i instalację przygotowania zawiesiny biofrakcji do fermentacji. Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów znajduje się również wydzielony plac do produkcji kompostu oraz podczyszczalnia odcieków.
Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli przede wszystkim na ograniczenie ilości odpadów komunalnych, unieszkodliwianych na składowisku poprzez recykling surowców wtórnych i energetyczne wykorzystanie odpadów organicznych, najbardziej niebezpiecznych dla środowiska.

Edukacja ekologiczna

Dbajmy o środowisko
Edukacja szkolna w zakresie segregacji i recyklingu surowców wtórnych na terenie krośnieńskich szkół.

     Zakład Unieszkodliwiania Odpadów  jest inicjatorem i współorganizatorem akcji i programów pilotażowych o charakterze proekologicznym. W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej w marcu 2006 r. rozpoczęliśmy przeprowadzanie prelekcji na temat segregacji odpadów w krośnieńskich szkołach ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych i przedszkolach. Do każdej klasy przychodziliśmy z przygotowanymi przez nas materiałami pomocniczymi, a składały się na nie: prezentacje multimedialne, worek pełen „odpadów” oraz plakaty zachęcające do segregacji odpadów. Aby wzbudzić zainteresowanie dzieci tematem, pokazując kolejne odpady z naszego worka, pytaliśmy, do którego pojemnika by je wrzuciły i dlaczego. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu okazało się, że dzieciaki wiele wiedzą o segregowaniu. Taka zabawa im się podobała, z ogromnym zapałem przekrzykiwały się nawzajem, aby udzielić odpowiedzi. Cieszy nas fakt, że w ten miły i praktyczny sposób mogliśmy przybliżyć dzieciom problem odpadów i segregacji odpadów oraz podkreślić wartość powtórnego wykorzystania surowców wtórnych. Wiadomo, że w młodym wieku człowiek uczy się najwięcej i najszybciej, a uczulony na sprawy ochrony środowiska zacznie przejmować się losami Ziemi i przyszłych pokoleń na niej żyjących. Docelowo chcielibyśmy przeprowadzić prelekcje we wszystkich placówkach oświatowych miasta.

     Każdego roku organizujemy Dni Owarte Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla szkół, w celu zapoznania uczniów z procesem technologicznym unieszkodliwiania odpadów. Prowadzona akcja edukacyjna cieszy się szerokim zainteresowaniem wśród dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych. Odbieramy bardzo dużo telefonów z prośbą przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.  

 

Wstęp do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

     Osoby odwiedzające Zakład Unieszkodliwiania Odpadów winny przedstawić cel wizyty i uzgodnić jej termin. Przyjeżdżający indywidualnie uczniowie i studenci szkół wyższych oraz inne osoby, zbierające materiały do prac naukowych winny przedstawić pisemną prośbę szkoły lub uczelni. Po terenie obiektu ww. osoby mogą poruszać się jedynie pod opieką wyznaczonego pracownika.
Godziny otwarcia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Poniedziałek - Piątek: 6.00 - 21.30
Sobota: 7.00 - 14.30

Godziny otwarcia Gminnego Punktu Odbioru Odpadów
Poniedziałek - Piątek: 15.00 - 19.00
Sobota: 8.00 - 14.30

Dorota Kornasiewicz
Kierownik Zarządzający Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów
 
Jakub Rospond
Z-ca Kierownika

Adres zakładu

38-400 Krosno, ul. Białobrzeska 108
tel. 13/4748123, 4748129

Portale społecznościowe

Adres ZUO

 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
ul. Białobrzeska, 38-400 Krosno
tel.
13 43 24 833
 
 
 
2019-10-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito