x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2017-05-22

Korzystna Dywersyfikacja paliw w Ciepłowni Łężańska

Krośnieńska Ciepłownia przy ul. Sikorskiego 19 od 2013r. eksploatuje instalację wytwarzającą w skojarzeniu energię cieplną i elektryczną. Efektem realizacji tej inwestycji jest wprowadzenie drugiego, oprócz miału węglowego, paliwa niezbędnego do wytwarzania ciepła. Blok energetyczny opalany jest wyłącznie biomasą w postaci zrębki drzewnej.

Korzystny wpływ tej inwestycji na środowisko wobec ograniczenia ilości spalanego miału węglowego  jest oczywisty ale po prawie czterech latach eksploatacji można zadać pytanie: Jak ta inwestycja wpłynęła na cenę produkowanego ciepła w ciepłowni? Na pewno przyczyniła się do stabilizacji ceny ciepła, z niewielkim wzrostem w granicach poziomu inflacji.

Najważniejsze czynniki, które przyczyniły się do tego, to powstanie nowego produktu - energii elektrycznej.  Przynosi on dodatkowy przychód z tytułu sprzedaży nadwyżki wyprodukowanej energii, uniknięcia kosztów zakupu energii oraz sprzedaży zielonych certyfikatów.

Korzyści związane z eksploatacją instalacji wykorzystującej energetyczną biomasę są szersze. Dzięki tej inwestycji powstał miejscowy rynek biomasy, dzięki czemu część środków wydatkowanych na paliwo pozostaje w regionie. Dodatkowo,  od mieszkańców przyjmowane są bezpłatnie gałęzie z wycinki i pielęgnacji drzew, które - przerabiane na zrębkę -  wykorzystywane są jako paliwo w instalacji.

Jak wynika z naszego doświadczenia, dywersyfikacja paliw, z których wytwarza się energię wpływa na stabilizację ceny produkowanej energii.

Jak na tym tle przedstawia się produkcja ciepła z wykorzystaniem miału węglowego? Cena miału w ostatnim czasie jest bardzo niestabilna. W ostatnim półroczu wzrosła ona o ponad 25%. Dodatkowo do każdej tony spalanego miału należy doliczyć koszt emisji CO2, co stanowi około 10 euro/Mg.

Od lipca br. zostanie wprowadzony podatek akcyzowy od miału węglowego, w wysokości 30 zł/Mg. To jest kolejny czynnik, który wpływa na wzrost kosztów produkcji ciepła z miału węglowego.

W perspektywie najbliższych lat koszty eksploatacji instalacji węglowych będą rosły, ze względu na konieczność dostosowania ich do coraz bardziej restrykcyjnych wymagań dotyczących redukcji wprowadzanych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności - emisji związków siarki (które w przypadku  biomasy drzewnej występują w śladowych ilościach i nie wymagają dodatkowych instalacji).

Na mocy Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (z dnia 10 marca 2017r. nr OKR-4210-53(9) /2016/2017/407/XIII/JM) nowe ceny i stawki opłat  za ciepło z ciepłowni Łężańska  obowiązują od 1 kwietnia 2017r. do 31 marca 2018r. Pomimo wspomnianego wzrostu cen miału węglowego oraz powstania od lipca br. obowiązku odprowadzenia podatku akcyzowego od miału węglowego – nasze ceny ciepła utrzymują się na stabilnym poziomie. Wzrost cen ciepła, jest symboliczny i wynosi jedynie 0,15%.

Na podstawie informacji Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie - jednoskładnikowa cena ciepła brutto w MPGK Krosno Sp. z o.o. w 2016r. wyniosła 72,35 zł/GJ, co stanowi niższy wynik od średniej ceny w województwie podkarpackim (73,89 zł/GJ) oraz średniej ceny przedsiębiorstw zrzeszonych w Rejonie Południowo – Wschodnim IGCP (72,89 zł/GJ). Zaznaczyć przy tym trzeba, że obniżki cen za ciepło dokonane w ubiegłym roku w innych ciepłowniach węglowych, co widać na załączonym wykresie, spowodowane były znaczącymi spadkami  cen węgla. Aktualnie mamy jednak do czynienia ze znacznym wzrostem cen co zapewne przełoży się na wzrost opłat za ciepło w ciepłowniach węglowych.

 

Portale społecznościowe

2018-04-20

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito