x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2017-07-19

Produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby

Oddział Energetyki Cieplnej
Elektrociepłownia - Część...
Oczyszczalnia ścieków
Oczyszczalnia - Moduł...
Zakład Uzdatniania Wody "Wisłok"...
Mała Elektrownia WodnaSieniawa -...
MPGK Krośnie Sp. z o.o. poza podstawową swoją działalnością produkuje energię elektryczną. Od lipca br. został wdrożony system dzięki któremu energia wytworzona w elektrociepłowni biomasowej jest wykorzystywana na  potrzeby przedsiębiorstwa. Do tej pory energia elektryczna sprzedawana była na podstawie umowy sprzedaży energii operatorowi zewnętrznemu – PGE Obrót S.A. po cenie określonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dzięki wdrożeniu systemu auto konsumpcji czyli zużycia produkowanej w przedsiębiorstwie energii elektrycznej na potrzeby własne obniżone zostaną koszty działalności Spółki, a dzięki temu oszczędności w Spółce wyniosą  o ok. 250 tys. zł w skali roku. Energia elektryczna wytwarzana w elektrociepłowni biomasowej zużyta zostaje w innych zakładach należących do Spółki, a mianowicie oczyszczalni ścieków, zakładach uzdatniania wody, zakładzie utylizacji odpadów, jak również największych przepompowniach ścieków. Jak widać produkcja energii elektrycznej przynosi wymierne oszczędności. Z tego powodu jest ona coraz ważniejsza dla Spółki.

Energia w produkowana jest w Zakładach:

•  Zakładzie Energetyki Cieplnej – elektrowni biomasowej zlokalizowanej przy ul. Sikorskiego, która wytwarza energię elektryczną w kogeneracji, opalanej w 100% biomasą,
•  Oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Drzymały – elektrowni biogazowej która wytwarza energię elektryczną na potrzeby własne i pokrywa ok. 75% zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną,
•  Małej elektrowni wodnej MEW w Sieniawie - energia w całości wykorzystywana jest na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok”, wyprodukowana energia jest używana w procesach uzdatniania wody i zabezpiecza do 25% całkowitego zapotrzebowania mocy przez Zakład.

W najbliższej przyszłości Spółka będzie kontynuować działania w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wytworzona energia będzie przeznaczona na potrzeby własne zakładów. Planowana jest budowa czterech instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii  elektrycznej na potrzeby własne Spółki, które zlokalizowane będą w Oczyszczalni Ścieków, ZUW Szczepańcowa, Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów oraz w ZUW Sieniawa. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawców tych  instalacji. Planowany termin wybudowania i oddania do użytkowania instalacji na oczyszczalni Ścieków oraz ujęciu wody w Szczepańcowej to druga połowa 2018r. Budowa instalacji fotowoltaicznych umożliwi obniżkę kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej eksploatacji tych zakładów.

Portale społecznościowe

2018-04-20

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito