x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2018-01-19

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
W SPRAWIE ZAINTERESOWANIA NAWIĄZANIEM WSPÓŁPRACY  Z PODMIOTEM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYTWARZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OZE

PRZEDMIOT:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w  Krośnie Sp. z o.o. informuje, że dysponuje jazem piętrzącym na rzece Wisłok w miejscowości Iskrzynia (gmina Krościenko Wyżne, woj. podkarpackie). Woda zgromadzona w zbiorniku powyżej jazu o pojemności około 20 000 m3 wykorzystywana jest na zaopatrzenie ludności, na cele spożywcze. Spółka jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z podmiotem, który będzie wykorzystywał piętrzenie wody do prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Na terenie jazu nie zainstalowano urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej (turbin wodnych lub innych tego typu urządzeń). Do jazu doprowadzona jest linia kablowa elektryczna średniego napięcia zakończona transformatorami.

Informacja na temat jazu piętrzącego w miejscowości Iskrzynia

1.    Lokalizacja – 149 +500 km rzeki” Wisłok” w miejscowości Iskrzynia,
2.    Rzędna wody górnej 268,30 m. n.p.m. – 70% dni w roku,
3.    Rzędna wody dolnej 266,30 m. n.p.m., - 70% dni w roku,
4.    Spad w tych okresach – 2 m odpowiada to przepływowi 3,45 m3/s.
5.    Przepływy charakterystyczne rzeki ‘Wisłok” w km 149+500
a/ Średni roczny SRQ – 4,19 m3/s, poziom wody dolnej 266,42, spad – 1,88 m,
b/ Średni niski SNQ – 0,52 m3/s, poziom wody dolnej – 265,54, spad – 2,76 m,
c/ Przepływ nienaruszalny  Qnh– 0,61 m3/s, poziom wody dolnej – 265,7, spad 2,6 m.
6.    Wielkie wody prawdopodobne
a/ Q50% - 60 m3/s, poziom wody dolnej – 267,67, spad – 0,63 m,
b/ Q10% - 200 m3/s, poziom wody dolnej – 269,30, spad – brak,
c/ Q5%  -  260 m3/s, poziom wody dolnej – 269,80, spad – brak,
d/ Q2% -  340 m3/s, poziom wody dolnej – 270,37, spad – brak,
e/ Q1% -   420 m3/s, poziom wody dolnej -  270,88, spad – brak.
7.    Przy jazie piętrzącym wodę istnieje komora z rurociągiem obiegowym DN 800 wraz  z zasuwą łączącym wodę górną z wodą dolną.

CEL I FORMA WSPÓŁPRACY:

Celem współpracy jest produkcja energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii po zamontowaniu turbiny Archimedesa. Przewiduje się zawarcie z wybranym podmiotem umowy cywilno-prawnej określającej zasady współpracy, ponoszenia kosztów inwestycji,  rozliczeń za korzystanie z jazu oraz udziału MPGK w przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej. Umowa na czas określony 20-30 lat z opcją przejęcia przez MPGK Krosno Sp. z o.o. prawa własności urządzeń zainstalowanych przez podmiot zewnętrzny w dniu zakończenia umowy. Dostawa i montaż urządzeń na koszt wykonawcy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy mogą składać oferty (proponowane warunki współpracy),  w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Oferta  współpracy – jaz w Iskrzyni”, w terminie do  16 kwietnia 2018r. w siedzibie Spółki (sekretariat) lub pocztą na adres Spółki: 38-400 Krosno ul. Fredry 12. Decyduje data wpływu do Spółki.
Oferta Wykonawcy winna zawierać:
1)    opis i szacunkowy koszt  urządzeń  przewidzianych do montażu  na terenie jazu,
2)    oświadczenie o posiadaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej o ile posiadanie koncesji jest wymagane lub oświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców energii elektrycznej prowadzonego przez Prezesa URE,
3)    propozycję warunków współpracy określającą: termin rozpoczęcia produkcji energii; okres umowy, wynagrodzenie za korzystanie z jazu; udział MPGK w przychodach z tyt. produkcji energii elektrycznej, sposób rozliczeń za urządzenia  po zakończeniu umowy.


DODATKOWE INFORMACJE:

Przewiduje się dodatkowe negocjacje warunków współpracy  po wyborze oferty. Spółka zastrzega prawo do odstąpienia od wyboru podmiotu  bez uzasadnienia.Informujemy, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dni robocze od poniedziałku do piątku  w godz. od 700 – 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Zakładu Uzdatniania Wody w Iskrzyni Panem Adamem Turkiem – tel. 697999196.

Portale społecznościowe

2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito