x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2018-10-15

GOSPODARKA PALIWEM W KROŚNIEŃSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI - SPRAWDZAMY!

Plac składowy biomasy
Magazyn 12-dniowy biomasy
Magazyn dobowy biomasy
Na pierwszym planie magazyn...
Instalacja kotłowa, kocioł...
Instalacja kotłowa
  •  Kocioł dostosowany jest do spalania drzewa surowego. Palenisko do spalania paliwa o wysokiej wilgotności od 30 do 60 [%]
  • Elektrociepłownia posiada wiatę buforową, która służy ustabilizowaniu parametrów paliwa przed podaniem do kotła
  • Zrębkę gromadzi się w magazynie zewnętrznym, aby zapewnić ciągłość pracy instalacji i na wypadek zakłóceń w dostawie zrębki w okresie zimowym

Z materiałów wyborczych dystrybuowanych wśród mieszkańców przez jeden z Komitetów Wyborczych dowiedzieć się możemy o nieefektywnej gospodarce paliwem używanym w bloku energetycznym ORC. Zdaniem autorów funkcjonowanie elektrociepłowni opalanej biomasą, przynosi wielomilionowe straty, a dodatkowo jeszcze powoduje zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przed wyciągnięciem pochopnych wniosków warto sprawdzić jak jest naprawdę.

PALIWO
Na wstępie zaznaczyć trzeba, że kocioł na  biomasę, który jest elementem kogeneracyjnego układu ORC, dostosowany jest do spalania surowego drzewa. Surowego, a  zatem o relatywnie dużej wilgotności. Zrębka powstaje bowiem na skutek rozdrobnienia pozostałości z przetwórstwa drewna w tartakach gdzie przerabia się surowe drewno o wilgotności około 50%.

Technologia spalania w kotle jest tak dobrana, aby jak najlepiej ten rodzaj paliwa wykorzystać oraz zapewnić optymalną  sprawność i wydajność kotła. Nie można zatem mówić o nieefektywnym wykorzystywaniu paliwa w postaci zrębki drewnianej spowodowanej jej wilgotnością, ponieważ właśnie taki rodzaj paliwa jest przewidziany do spalania w tym rodzaju kotła. Spalanie innego materiału np. suchego drewna powodowałoby zakłócenia pracy tej instalacji, a w skrajnym przypadku nawet jej uszkodzenie.

Palenisko w tej instalacji zostało zaprojektowane do spalania paliwa o wilgotności od 30-50 [%], a nawet 60 [%]. Dostarczane paliwo to właśnie zrębka o takiej wilgotności. W celu odzysku energii ze spalin kocioł wyposażony jest w instalację kondensacji spalin.

Kogeneracyjna instalacja biomasowa ORC to jedno z najnowocześniejszych i najefektywniejszych rozwiązań technologicznych do spalania zrębki.  Proces kogeneracji czyli produkcji w jednej instalacji zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej to najkorzystniejsze rozwiązanie zarówno pod kątem ekonomicznym jak i ekologicznym, ponieważ do wyprodukowania tej samej ilości energii zużywamy mniej paliwa i emitujemy mniej zanieczyszczeń, aniżeli w rozdzielnej produkcji. Instalacja posiada status wysokosprawnej kogeneracji co potwierdza, że uzyskiwane sprawności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej są na najwyższym poziomie.

WIATA BUFOROWA
Jeżeli chodzi o kwestię gospodarki paliwem, zaznaczyć trzeba, że zdecydowana większość zrębki spalana jest na bieżąco.Sama organizacja tego procesu jest taka, że elektrociepłownia posiada wiatę buforową, gdzie możliwe jest gromadzenie zapasu zrębki na 12 dni. Wiata buforowa służy przede wszystkim ustabilizowaniu parametrów paliwa przed podaniem do kotła. Jest to spowodowane faktem, iż sama zrębka cechuje się dużymi wahaniami parametrów w zakresie wilgotności i kaloryczności, a wynika to z samego procesu jej przygotowywania. Natomiast dla procesu spalania bardzo istotnym czynnikiem jest stabilność parametrów paliwa. Taką rolę pełni właśnie zadaszona wiata buforowa.

MAGAZYN ZEWNĘTRZNY
Oprócz wiaty zrębka magazynowana jest na otwartym placu przy elektrociepłowni.

Można powiedzieć, że ten magazyn nie jest konieczny, ale służy on zagwarantowaniu ciągłości pracy instalacji w okresie zimowym. Spółka magazynuje na tym placu paliwo, aby uniknąć przerw w pracy tej instalacji, na wypadek zakłóceń w dostawie zrębki w okresie zimowym, kiedy zapotrzebowanie na paliwo jest największe.

Zatem magazyn zewnętrzny jest dodatkowym zabezpieczeniem dla zagwarantowania płynności pracy instalacji. Maksymalny zapas na tym placu wynosi około 14,5 tys. m3 - zapas ten zapewnia możliwość pracy instalacji przez okres 1,5 miesiąca przy pełnym obciążeniu. Porównując ilość paliwa maksymalnie magazynowanego na placu do ilości zużywanej ogółem w sezonie grzewczym, ilość ta stanowi zaledwie 18% całości. Maksymalny czas magazynowania tej stosunkowo niewielkiej ilości zrębki nie przekracza 6-ciu miesięcy i dotyczy jedynie niewielkiej części tej magazynowanej zrębki.

W dotychczasowej eksploatacji elektrociepłowni nie stwierdzono, aby zrębka traciła wartość kaloryczną. Zrębka magazynowana jest przeciętnie zaledwie przez kilka miesięcy, głównie w okresie obniżonych temperatur, w związku z czym procesy butwienia i narastania grzybów, o czym piszą autorzy materiałów mających zdyskredytować działalność miejskiej elektrociepłowni, nie występują.

Spółka w przyszłości nie wyklucza rozbudowy wiaty buforowej, a uzależnione to będzie od realizowania budowy kolejnego kotła biomasowego, jaki i możliwości finansowych Spółki.

Zadaszenie całego placu magazynowego nie jest brane pod uwagę, ze względu na bardzo duże koszty takiego przedsięwzięcia. 

Portale społecznościowe

2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito