x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2018-10-16

PONAD 21 MLN UNIJNYCH DOTACJI DLA KROŚNIEŃSKIEJ ELEKTROCIEPŁOWNI

Elektrociepłownia Łężańska
Elektrociepłownia Łężańska
Budowa sieci ciepłowniczych w...
Budowa sieci ciepłowniczych w...
Instalacja produkcji energii...
  • W ostatnich latach Spółka pozyskała 21,1 mln zł dotacji na inwestycje w ciepłowni miejskiej.

  • W ramach modernizacji źródła ciepła wybudowano blok kogeneracyjny na biomasę.  Aktualnie przygotowywana jest budowa kolejnego kotła biomasę. Dzięki temu poprawiono niezawodność i efektywność produkcji ciepła.

  • Duży nacisk Spółka kładzie na modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej. Dzięki temu rośnie niezawodność dostaw ciepła oraz obniżane są straty ciepła na przesyle.

W ostatnich latach w Oddziale Energetyki Cieplej zrealizowano inwestycje dofinansowane środkami z Unii Europejskiej warte ponad 65 mln złotych, w tym wartość dotacji pozyskanych na ich realizację wyniosła 21 105 266,96 złotych. Z otrzymanych środków zrealizowano:

1) „Blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie”. Największe przedsięwzięcie zrealizowane w krośnieńskiej ciepłowni. Dzięki tej inwestycji uzyskano możliwość skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a obiekt uzyskał status elektrociepłowni. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 40,1 mln złotych, a uzyskane dofinansowanie  to 11,5 mln zł.  Projekt przyczynił się do poprawy stanu środowiska w regionie poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, szczególnie dwutlenku węgla i pyłu. Realizacja projektu polegała na zainstalowaniu bloku kogeneracyjnego wyposażonego w układy wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplej.

Kolejne trzy projekty dotyczą modernizacji sieci ciepłowniczej, w ramach których wybudowanych zostanie blisko 5,8 km sieci preizolowanych, które zastąpią stare sieci kanałowe. Zastąpienie sieci ciepłowniczej kanałowej, siecią preizolowaną, oznacza zmniejszenie strat ciepła na sieci, a globalnie ograniczenie zużycia paliw kopalnych i emisji spalin do atmosfery. Cele ekologiczne tych inwestycji to kolejne „cegiełki” wpisujące się w budowę niskoemisyjnej gospodarki, niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej, czystszego środowiska naturalnego, z którego codziennie wszyscy korzystamy. Dzięki tym inwestycjom Spółka będzie eksploatować sieć ciepłowniczą o łącznej długości 28,86 km, w tym sieci wykonane w technologii preizolowanej 18,29 km, co stanowi  63,4 % ogółu sieci.

I tak:

2) „Modernizacja sieci cieplnej w Krośnie” polegająca na wymianie sieci cieplnej dla budynków mieszkalnych przy ul. Staszica oraz sieci magistralnej dla zasilania osiedla Markiewicza. Wartość  zadania wynosiła 2,1 mln zł, a Spółka na ten cel pozyskała dofinansowanie  w wysokości 1,1 mln zł.

3) „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: Osiedle Traugutta”. Projekt obejmuje modernizację sieci cieplnej, polegającej na zamianie technologii sieci kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ulic Kisielewskiego, Lelewela, Batorego, na Osiedlu Traugutta w Krośnie. Łączna długość sieci ciepłowniczej, będącej przedmiotem projektu, po modernizacji wyniesie ok. 2,08 km i będzie składać się z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN40 do 2xDN250. Wartość inwestycji wyniosła ponad 5 mln, a uzyskane  dofinansowanie to kwota 2,16 mln zł.

4) „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”. To najnowszy projekt realizowany w zakresie wymiany sieci ciepłowniczej. 9 października 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, Spółka podpisała Umowę dotyczącą dofinansowania w wysokości 3 mln zł. Projekt obejmuje modernizację sieci cieplnej, polegającej na zamianie technologii sieci kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Grodzkiej, Piastowskiej w Krośnie.

W końcowej fazie przygotowania, w chwili obecnej trwają przygotowania do podpisania umowy,  jest projekt na:

5) “Budowę kotła na biomasę w Elektrociepłowni “Łężańska” w Krośnie”. Projekt obejmuje budowę kotła wodnego opalanego biomasą w postaci zrębek drzewnych o mocy 7 MW, układów oczyszczania spalin, przenośników zasilających kocioł oraz niezbędnych prac budowlanych związanych z dostosowaniem istniejącej hali do budowy nowego kotła. Nowy kocioł będzie produkował w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło  z  paliw odnawialnych. Całkowita wartość brutto projektu to 11,6 mln zł, w wartość dofinansowania wyniesie 3,3 mln zł.

 - Widząc szanse w pozyskaniu środków unijnych, już kilka lat temu postawiliśmy bardzo duży nacisk na przygotowanie inwestycji, które będą miały szanse na pozyskanie środków unijnych i jak widać, przyniosło to bardzo dobre efekty. W ostatnich latach pozyskaliśmy ponad 21 mln złotych, dzięki czemu nasza ciepłownia stała się elektrociepłownią, produkujemy energię elektryczną na własne potrzeby, znacząco obniżyliśmy szkodliwe emisje, a także dokonaliśmy i nadal jesteśmy w trakcie realizacji  dużych przedsięwzięć dotyczących modernizacji sieci ciepłowniczej. Pomimo realizacji tak dużych inwestycji w krośnieńskiej ciepłowni, dzięki unijnym dotacjom, ceny ciepła pozostają na niższym poziomie, aniżeli w porównywalnych przedsiębiorstwach w naszym regionie. - powiedział Janusz Fic – Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie.

Portale społecznościowe

2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito