x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2018-11-07

MPGK PODPISAŁO UMOWĘ DOTYCZĄCĄ DOFINANSOWANIA NA NOWY KOCIOŁ BIOMASOWY W ELEKTROCIEPŁOWNI "ŁEŻAŃSKA"

5 listopada br. w siedzibie NFOŚ i GW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności projektu pn. „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Koszt całkowity projektu wynosi 11 605 220,00 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 536 000,00 zł netto.

Przyznane dofinansowanie wynosi 3 321 600,00 zł netto.

Projekt inwestycyjny pn. „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie unowocześnienie miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie.

Projekt swoim zakresem obejmuje budowę kotła o mocy 7 MW opalanego biomasą w postaci zrębek leśnych (jako paliwa najbardziej dostępnego). Przewiduje się, że wybudowany kocioł będzie produkował ok. 90 tys. GJ ciepła w ciągu roku, co stanowi ok. 30 % produkcji całego ciepła ogółem.

Termin realizacji inwestycji: do końca 2020r.

Portale społecznościowe

2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito