x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2018-12-28

MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZYCH W KROŚNIE

W ostatnim czasie MPGK Krosno Sp. z o.o. rozpoczęła realizację kolejnego etapu wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki mającego na celu wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

W dniu 9 października 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”

Wartość inwestycji brutto: 6.600.786,00 zł
Wartość inwestycji netto:   5.370.700,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 4.560.000,00 zł.

Na realizację tego Projektu MPGK Krosno Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 3.009.600,00 zł. Dofinansowanie stanowić będzie 66% wydatków kwalifikowanych.
W ramach Projektu zostanie zmodernizowane 2,71 km sieci cieplnej.
Wartość inwestycji z umowy na dofinansowanie szacowana była na podstawie kosztorysów.
Wartość inwestycji z umowy przetargowej jest niższa co oznacza tańszą realizację zadania.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłonieni zostali wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych etapów inwestycji tj:

1.Modernizację sieci cieplnej w ulicy Armii Krajowej (0,39 km) wykona firma: TERMORES Sp. z o.o.
z Rzeszowa.
Wartość zadania brutto: 611.310,00 zł.
Wartość zadania netto: 497.000,00 zł,
Termin zakończenia zadania: wrzesień 2019.

2. Modernizację sieci cieplnej w ulicach Wojska Polskiego (1,72 km), Grodzkiej i Piastowskiej (0,6 km) wykona konsorcjum w składzie:
•    Novum Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz,
ul. Mięsowicza 2, 38-400 Krosno-Lider Konsorcjum,
•    Isoplus Polska Sp. z o. o., ul. Żeliwna 43, 40-599 Katowice - Członek Konsorcjum.

Modernizacji  sieci cieplnej w ulicach Wojska Polskiego 
Wartość brutto zadania 3.568.047,39 zł
Wartość netto zadania wyniesie: 2.900.851,54 zł.

Modernizacji sieci cieplnej w ul. Grodzkiej i Piastowskiej
Wartość brutto zadania: 795.873,06 zł
Wartość netto zadania wyniesie 647.051,27 zł.

Łączna wartość drugiego etapu inwestycji
Wartość tego zadania brutto: 4.363.920,45 zł.
Wartość tego zadania netto 3.547.902,81 zł.  Termin zakończenia zadania: wrzesień 2020.
W dniu 6 marca 2018r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach POIiŚ 2014-2020 zadania inwestycyjnego pn.

„Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: Osiedle Traugutta”.

Wartość inwestycji brutto: 5.357.474,10 zł
Wartość inwestycji netto : 4.355.670,00 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 3.600.000 zł.

Na realizację tego zadania Spółka pozyskała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 2.160.000,00 zł. Dofinansowanie stanowić będzie 60% wydatków kwalifikowanych.
W ramach Projektu zostanie zmodernizowane 2,08 km sieci cieplnej.
Termin realizacji inwestycji: od sierpnia 2018 r. do sierpnia 2019 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który złożył najkorzystniejsza ofertę – Firma TERMORES Sp. z o. o. z Rzeszowa.

Wartość brutto tego zadania wg. umowy zawartej z wykonawcą wyniesie 3.378.810 zł.
Wartość netto wyniesie 2.747.000 zł.

Zakres robót wykonany w 2018r. będzie wynosi 59% całego zadania.  Pozostały zakres robót będzie zrealizowany od kwietnia do sierpnia 2019r.

Po zrealizowaniu powyższych inwestycji zostanie zmodernizowane i wykonane w nowoczesnej technologii łącznie 4,79 km sieci ciepłowniczych co stanowi 15,5% długości całej sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Krosna. Po zrealizowaniu tych inwestycji modernizacyjnych długość sieci preizolowanej będzie wynosić 21,36 km co stanowić będzie blisko 70%.

- Spółka dokłada wszelkich starań aby przy realizacji inwestycji minimalizować uciążliwość dla mieszkańców. Inwestycje zostały podzielone na etapy co spowoduje szybką i sprawną wymianę starej sieci na nową. Po uporządkowaniu i oddaniu do eksploatacji danego odcinka sieci, prace są rozpoczynane na kolejnym odcinku. Przerwy w dostawie ciepłej wody są ograniczone do niezbędnego minimum. Wymiana całej sieci cieplnej zapewni zmniejszenie strat ciepła na sieci a w przyszłości większy komfort dla naszych odbiorców.- powiedział Prezes MPGK Krosno Sp. z o.o. - Janusz Fic.

Portale społecznościowe

2019-04-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito