x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-07-30

PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

TEREN BUDOWY PSZOK
Wykonawcą zadania jest firma:  KPB Budownictwo Krosno
Wartość umowy:  5 852 845,00 zł (netto)
Planowany termin zakończenia inwestycji: 18-miesięcy od dnia podpisania umowy 07.09.2018r.
Wartość poniesionych nakładów wg stanu na dzień  30.06.2019r.: 357 730,06 zł (netto)

Zadanie realizowane są w ramach przedsięwzięcia: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie południowym województwa podkarpackiego - I etap”.

Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi podpisano w dniu 30 listopada 2017r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Koszt całkowity projektu wynosi 64 403 219,45 zł brutto. Przyznane dofinansowanie ze środków UE wynosi 35 347 724,64 zł netto.

Przedsięwzięcie polega na budowie stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - PSZOK, zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych pozwoleń i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających eksploatację. Zadaniem PSZOK będzie odbiór wyselekcjonowanych odpadów powstających w gospodarstwach domowych, zarówno odpadów innych niż niebezpiecznych, jak również odpadów niebezpiecznych, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy Miasta Krosno. PSZOK zostanie wybudowany w systemie rampowym i umożliwiać będzie selektywne zbieranie co najmniej: 20 różnych frakcji odpadów komunalnych.

Dotychczas wykonano :
- prace geologiczne
- prace ziemne
- ławy fundamentowe pod rampę

Do wykonania  pozostało:
-  pozostałe prace fundamentowe pod rampę
-  rampa do wyładunku odpadów wraz z zadaszeniem
-  wiata na odpady
-  budynki socjalne
-  ścieżka edukacyjna
-  uzbrojenie terenu


Portale społecznościowe

2020-07-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito