x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2012-04-26

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Umowę podpisują Prezes Janusz...
Obok Prezesa J. Fica stoi...

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało w dniu 26 kwietnia 2012r. w siedzibie  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Umowę o dofinansowanie  projektu budowy elektrociepłowni opalanej biomasą. W imieniu Spółki podpis złożyli: Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek.

Projekt pn.: „Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej (1,225MWe) opalany biomasą w ciepłowni Łężańska w Krośnie”, realizowany jest w ramach działania 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii, priorytetu IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Planowany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 40 096 696,10zł (brutto), przy czym maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 31 872 960 zł (netto), uzyskane zaś dofinansowanie  to 11 512 500 zł  (netto).

Inwestycja prowadzona w Ciepłowni Łężańska w Krośnie przewiduje wytwarzanie w skojarzeniu energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystaniu technologii ORC (Organic Rankin Cycle). Technicznie projekt polega na budowie nowego budynku elektrociepłowni, w którym zainstalowany zostanie nowy blok kogeneracyjny z turbogeneratorem ORC, zasilany kotłem opalanym biomasą. Zostanie także wybudowana wiata magazynowa paliwa oraz zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie do transportu i rozdrabniania biomasy.

Poza wymienionymi powyżej elementami przewiduje się również budowę instalacji wyprowadzania mocy cieplnej oraz instalacji układu wyprowadzania mocy elektrycznej.

Podpisana Umowa stanowi istotny element strategii rozwoju MPGK Krosno Sp. z o.o. Prace koncepcyjne budowy elektrociepłowni Zarząd  Spółki podjął już na początku 2009r. Strategia rozwoju działalności ciepłowniczej Spółki obejmuje ponadto budowę nowych sieci ciepłowniczych oraz sukcesywną wymianę linii ciepłowniczych wybudowanych w systemach kanałowych  i zastępowanie ich siecią preizolowaną.

Przedmiotowy projekt, poza dofinansowaniem z POIiŚ, realizowany jest w oparciu o pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokiej kogeneracji”. Umowę o dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości 20 811 000 zł podpisano 14.07.2011r. Uzyskanie dotacji  z POIiŚ wiąże się jednak z obniżeniem pożyczki do 12 392 000 zł – zgodnie bowiem z wytycznymi dofinansowanie zsumowane z pożyczką nie może przekroczyć 75% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Trzecim elementem finansowania inwestycji poza wymienionymi powyżej jest zaciągnięcie przez Spółkę kredytu komercyjnego w BRE Banku. Kredyt ten opiewa na kwotę 9 000 000 zł i służy do pokrycia wkładu własnego inwestycji.


Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w połowie 2011 roku, zakończenie pierwotnie planowano do 31 grudnia 2012r., jednak w wyniku Aneksu Umowy z Wykonawcą zadania wydłużono ten czas do 31 marca 2013r. Ostatecznie Protokół przyjęcia do eksploatacji podpisano 22 marca 2013r.

Portale społecznościowe

2020-01-01

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito