x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-04-15

Budowa Kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie

Umowa na „Budowę kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie” podpisana przez Spółkę w dniu 11.04.2019r. realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I - Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Koszt całkowity projektu wynosi 11 605 220,00 zł brutto.
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 536 000,00 zł netto.

Przyznane dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 321 600,00 zł netto i wynika z zawartej w dniu 5.11.2018r. umowy dotyczącej dofinansowania w/w projektu.
Projekt obejmuje budowę kotła wodnego opalanego biomasą w postaci zrębek drzewnych o mocy 7 MW, układów oczyszczania spalin, przenośników zasilających kocioł oraz niezbędnych prac budowlanych związanych z dostosowaniem istniejącej hali do budowy nowego kotła. Nowy kocioł będzie produkował w sposób ekologiczny i wysokosprawny ciepło z paliw odnawialnych.

Kocioł Biomasowy zainstalowany będzie na terenie istniejącej kotłowni w hali kotłów węglowych. Kocioł zostanie wpięty do istniejącego systemu równolegle do istniejących kotłów węglowych, co umożliwi zarówno jego samodzielną pracę jak i wspólnie z dowolnym z kotłów.

Nowy kocioł na biomasę posiadać będzie odrębną instalację oczyszczania i wyprowadzenia spalin. Przewidziano zastosowanie kotła wodnego o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z miału węglowego. W ramach projektu przewiduje się wykorzystanie istniejącego magazynu biomasy, na terenie którego zostanie
dobudowany dodatkowy żelbetowy bunkier z ruchomą podłogą umożliwiający zasilanie nowego kotła wodnego. Przewiduje się, że wybudowany kocioł będzie produkował ok. 90 tys. GJ ciepła w ciągu roku tj. ok. 40 % ogółu energii wytworzonej w Ciepłowni Łężańska.

- Projekt inwestycyjny pn. „Budowa kotła na biomasę w Elektrociepłowni „Łężańska” w Krośnie”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie unowocześnienie i dostosowanie do nowych wymogów środowiskowych miejskiej ciepłowni. Przedsięwzięcie przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej oraz do istotnego ograniczenia spalania paliwa kopalnego jakim jest węgiel kamienny. W stanie docelowym ponad 80% ciepła trafiającego do sieci ciepłowniczej będzie pochodziło z paliwa odnawialnego jakim jest biomasa. Pozwoli to również na dalsze zmniejszenie emisji z naszej elektrociepłowni do otoczenia - powiedział Janusz Fic, Prezes MPGK.

Strategicznymi celami przedmiotowego Projektu są: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (biomasa); redukcja oddziaływania energetyki na środowisko (redukcja emisji CO2, SO2, pyłu); wyższa sprawność produkcji ciepła.

Ponadto zakłada się, że Przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji następujących celów społeczno-gospodarczych:

• Stworzenie bodźców do rozwoju gospodarczego regionu na etapie budowy, w tym w wyniku zapotrzebowania na lokalną siłę roboczą (zapotrzebowanie na pracowników budowlanych, lokalne materiały budowlane i montażowe, lokalne usługi transportowe);
• Stworzenie regionalnych miejsc pracy w fazie operacyjnej Przedsięwzięcia, związanych z uprawą, pozyskaniem i transportem biomasy;
• Poprawa jakości życia na obsługiwanym obszarze a w szczególności w Krośnie w wyniku ograniczenia ilości emitowanych zanieczyszczeń (w tym w szczególności pyłu i SO2) dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, zgodnych z BAT;
• Zmniejszenie dysproporcji związanych z rozwojem regionalnym.
Wykonawcą inwestycji zostało Konsorcjum firm:
1. E Energija Polska Sp. z o.o. - lider konsorcjum
Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk
2. UAB Energijos Taupymo Centras - członek konsorcjum
Pramonės g. 8 K2-1, LT-35100 Poniewież, Litwa.

Wartość inwestycji (brutto) - 11 930 896,16 zł
Wartość inwestycji (netto) – 9 699 915,58 zł
Projekt realizowany będzie do września 2020r.


Portale społecznościowe

2020-05-07

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito