x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Podpisanie Umowy o Dofinansowanie

W dniu 21 lipca 2020r., MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało z NFOŚiGW w Warszawie Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, inwestycji polegającej na budowie i modernizacji dwóch odcinków sieci ciepłowniczej.

Ze strony MPGK Krosno Sp. z o.o. umowę podpisali Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek. Ze strony NFOŚiGW w Warszawie umowę podpisali Zastępcza Prezesa Zarządu Artur Michalski oraz Anna Pintowska-Bryłka p.o. Głównego Księgowego.

Koszt całkowity projektu wynosi 7 288 593,60 zł brutto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 387 765,90 zł netto.

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 3 017 148,90 zł netto.

Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: spółdzielcze osiedle im. J. Szczepanika”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Zakres inwestycyjny Projektu podzielony jest na dwa Przedsięwzięcia:

a) Przedsięwzięcie „Osiedle” - polegające na zamianie technologii sieci kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ulic Krakowskiej, Magurów, Tysiąclecia, Wróblewskiego w Krośnie

b) Przedsięwzięcie „Spinka” – polegające na przyłączeniu w/w sieci (zasilanej dotychczas z węglowej Kotłowni Fenice Poland) do miejskiej sieci ciepłowniczej (zasilanej z nowoczesnej EC Łężańska)

Łączna długość sieci ciepłowniczej, będącej przedmiotem Projektu, po modernizacji wyniesie ok. 2 584 m i będzie składać się z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN25 do 2xDN150.

Zastąpienie sieci ciepłowniczej kanałowej, siecią preizolowaną, podobnie jak wybudowanie nowego odcinka sieci preizolowanej, oznacza zmniejszenie strat ciepła na sieci a globalnie, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i emisji spalin do atmosfery. Są to cele ekologiczne tej inwestycji, kolejne „cegiełki” wpisujące się w budowę niskoemisyjnej gospodarki, niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej, czystszego środowiska naturalnego z którego codziennie wszyscy korzystamy.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele  projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami:

1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 7 691,63 (GJ/rok)

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 420,60 (tony równoważnika CO2)

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. realizowany będzie do końca 2021r.


Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito