x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
Opis Projektu

Projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Krosna celem poprawy efektywności dystrybucji ciepła systemowego – etap: ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Grodzka i Piastowska”, jest kolejnym z etapów, wieloletniego programu inwestycyjnego Spółki, mającego za zadanie wymianę sieci kanałowej na nowoczesną sieć preizolowaną oraz budowę nowej sieci ciepłowniczej dla nowych odbiorców.

Przedmiotowy Projekt obejmował modernizację sieci cieplnej, polegającej na zamianie technologii sieci kanałowej na sieć preizolowaną w rejonie ulic: Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Grodzkiej, Piastowskiej w Krośnie.

Łączna długość sieci ciepłowniczej, będącej przedmiotem Projektu, po modernizacji wyniosła 2,74 km i składa się z przewodów preizolowanych w zakresie średnic nominalnych od 2xDN25 do 2xDN250.

Zastąpienie sieci ciepłowniczej kanałowej, siecią preizolowaną, oznacza zmniejszenie strat ciepła na sieci a globalnie, zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i emisji spalin do atmosfery. Są to cele ekologiczne tej inwestycji, kolejne „cegiełki” wpisujące się w budowę niskoemisyjnej gospodarki, niskoemisyjnej przestrzeni miejskiej, czystszego środowiska naturalnego, z którego codziennie wszyscy korzystamy.

Zgodnie z wymogami POIiŚ 2014-2020, cele projektu wpływające na zmniejszenie emisyjności gospodarki, określono wskaźnikami (wartości wynikające z wniosku o płatność końcową):

1. Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 5 224,59 (GJ/rok).

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 329,84 (tony równoważnika CO2).


Finansowanie Projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Wartości wynikające z wniosku o płatność końcową:
Koszt realizacji Projektu – 5.223.980,36 PLN (brutto)
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 3.450.742,45 PLN (netto)
Wysokość dofinansowania 66% wydatków kwalifikowalnych
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich – 2.277.490,01 PLN (netto)

Portale społecznościowe

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito