x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2013-02-18

Trafili na dobry czas – zaoszczędzili sporo pieniędzy

W minionym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej prowadziło szereg inwestycji mających na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury komunalnej. Do końca 2012 roku w ramach unijnego projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap” wydatkowano łącznie ponad 71 mln zł. Pojawiły się też znaczące oszczędności.

Wcześniejsze, wieloletnie zaniedbania doprowadziły do tego, że po większych ulewach deszczu wybijała woda ze studzienek, tworząc na ulicach potężne rozlewiska. Mieszkańcy peryferyjnych dzielnic Krosna narzekali, że nie mają kanalizacji sanitarnej, a w pobliżu miejskiej oczyszczalni ścieków po prostu śmierdziało.

Inwestycje zakończone
Dzięki środkom finansowym, własnym i pozyskanym z Unii Europejskiej, MPGK intensywnie modernizuje i rozbudowuje komunalną infrastrukturę. I prace te już powoli zbliżają się do końca. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wykonano już dziewięć zadań. Między innymi: budowę elektrowni biogazowej, która produkuje energię elektryczną i cieplną na potrzeby oczyszczalni ścieków, tym samym zmniejszając koszty jej prowadzenia. Na terenie oczyszczalni wybudowano również zaawansowaną technologicznie suszarnię osadów ściekowych, wykorzystującą energię słoneczną. Pozwoliło to rozwiązać problem związany z utylizacją osadów i ich rolniczym zagospodarowaniem. Ponadto w Krośnie na ulicy Popiełuszki i na ulicy Wisze wybudowano kanalizację sanitarną. Nowatorskimi sposobami, bez uciążliwych wykopów, zmodernizowano główne kolektory kanalizacji sanitarnej. Wyremontowano i przebudowano odcinki sieci wodociągowej o dużej awaryjności w okolicach krośnieńskiej Starówki. Rozdzielono też kanalizację ogólnospławną w zlewni rzeki Lubatówki, tworząc dwie oddzielne: sanitarną i deszczową.

Sieniawa najdroższa
Tylko jedno zadanie w ramach tego projektu jest jeszcze w trakcie realizacji: „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie”. To zadanie jest największym i najbardziej kosztownym spośród wszystkich inwestycji. Zakład w Sieniawie jest największym ujęciem wody pitnej dla Krosna, dostarcza wodę do 45 procent terenu miasta. Modernizacja oznacza wymianę niemal wszystkich urządzeń, wprowadzenie pełnej automatyki. Modernizacja obejmie unowocześnienie procesu technologicznego uzdatniania wody, wydajność zakładu oraz jakość produkowanej wody będzie dostosowana do obecnego zapotrzebowania na wodę, a także dyrektyw unijnych w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zmieni się przede wszystkim sposób jej dezynfekcji. Chlor zostanie zastąpiony dwutlenkiem chloru, a przez to woda będzie smaczniejsza. Według planu inwestycja ma zostać zakończona w październiku tego roku.

Znaczące oszczędności
Do końca 2012 roku w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap” wydatkowano łącznie ponad 71 mln zł. Zgodnie z pierwotnym harmonogramem realizacji projektu pozostała kwota do wydatkowania wynosi 44 mln zł. - Jednakże w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przetargów, w projekcie pojawiły się oszczędności. Trafiliśmy na dobry okres, w którym ogłaszaliśmy przetargi na wyłonienie wykonawców dla poszczególnych zadań. W tym czasie wykonawcy podejmowali się realizacji inwestycji za mniejsze pieniądze. 15 stycznia 2013r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie. Aneks zawiera zmianę wartości projektu i kwotę dofinansowania. Nie zmienia się procent dofinansowania – nadal jest to 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Łączna wartość projektu po zawarciu aneksu wynosi 79.870.594,25 zł netto, natomiast dofinansowanie wynosi 42.133.368,51 zł - mówi Marcin Niepokój - Kierownik Zespołu ds. Finansowych i Realizacji Projektu-JRP z krośnieńskiego MPGK. Z oszczędności, uzyskanych na wszystkich projektach w Polsce, będą mogi skorzystać ci, dla których zabrakło unijnych pieniędzy we wcześniejszych konkursach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Portale społecznościowe

Kamera PSZOK Krosno

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito