x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2011-02-04

Podpisanie umowy na zadanie „Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Krośnie"

W dniu 26 stycznia 2011 roku w siedzibie MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisano akt umowy na realizację zadania „Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Krośnie", wchodzącego w zakres Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I Etap”. 

Umowa na kwotę 8.278.920,00 złotych (łącznie z VAT) została zawarta pomiędzy inwestorem:
• Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reprezentowaną przez Janusza Fica – Prezesa Zarządu – Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu i Zdzisława Syzdka – Członka Zarządu – Z-cę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu, Kierownika JRP.
a Wykonawcą:
• Inżynierią Rzeszów Spółka Akcyjna, z siedzibą 35-082 Rzeszów, ul. Podkarpacka 59A, reprezentowaną przez Jerzego Żyła - Prezesa Zarządu i Dariusza Błażej - Członka Zarządu.

Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót przewiduje się w miesiącu lipcu 2012r.

Zadanie obejmuje budowę, na terenie Oczyszczalni Ścieków w Krośnie przy ul. Drzymały, suszarni słonecznej osadów składającej się z trzech tuneli suszarniczych wyposażonych w instalacje technologiczne.

Tunele suszarnicze zostały zaprojektowane jako lekkie konstrukcje stalowe z pokryciem z niebarwionych, jednokomorowych płyt poliwęglanowych (PC), oddalonych od siebie o 5 m. Konstrukcja suszarni będzie wykonana z prefabrykowanych elementów w tym słupów wsporczych i dźwigarów – kratownic. W ścianach szczytowych tuneli suszarniczych będą znajdowały się drzwi rozsuwane umożliwiające wjazd ładowarki. Teren pomiędzy tunelami zostanie ukształtowany w taki sposób by umożliwić powierzchniowy spływ wód opadowych do studzienek kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ciągach dróg wewnętrznych oczyszczalni. Obszary pomiędzy ścianami czołowymi tuneli suszarniczych i istniejącymi drogami wewnętrznymi zostaną utwardzone i wyasfaltowane i będą stanowiły podjazdy do tuneli suszarniczych.

Instalacja technologiczna będzie wykorzystywana do suszenia osadów ściekowych. W wyniku suszenia maziste osady ściekowe o uwodnieniu 80% zostaną przekształcone w granulat osadowy o zawartości ok. 20% wody. Do suszenia będzie wykorzystana energia promieniowania słonecznego (efekt cieplarniany) wspomagana ciepłem ze źródła zewnętrznego. Zewnętrznym źródłem ciepła będzie istniejąca kotłownia biogazowa. Instalacjami technologicznymi w suszarniach będą: instalacja ogrzewania podłogowego, instalacja grzewczo - wentylacyjna, instalacja przegarniacza osadów.
Instalacjami grzewczymi będą instalacja ogrzewania podłogowego i nagrzewnice powietrza wentylacyjnego. Suszenie będzie prowadzone w sposób szarżowy. Instalacja suszarnicza nie wymaga stałej obsługi. Osady ściekowe będą suszone na szczelnej płycie z zatopionymi w niej rurami ogrzewania podłogowego. Zbiornik osadów suszonych będzie ograniczony z obydwu stron ścianami oporowymi do których będą przytwierdzone szyny jezdne przegarniacza osadów o rozpiętości 10,0 m.

W procesie suszenia nie będą powstawać odpady inne niż ustabilizowane osady ściekowe.
W wyniku suszenia 3,5-krotnie zmniejszy się masa i objętość wytwarzanych w oczyszczalni osadów (odpadów).

Wysuszone osady ściekowe mogą być zagospodarowane w kilku kierunkach:
1. Odzysk w postaci wykorzystania rolniczego, co pozwoli uniknąć problemów (w stosunku do osadów obecnie zagospodarowanych) związanych z:
   • uciążliwością zapachową podczas transportu i w czasie zagospodarowania na gruntach,
   • higienizacją osadów,
   • rozprowadzeniem i zmieszaniem z gruntem,
   • załadunkiem i transportem;
2. Współspalanie (cementownie, ciepłownie);
3. Wykorzystanie jako komponent do produkcji paliw alternatywnych.
Poddanie procesowi suszenia osadów ściekowych daje możliwości wielokierunkowego ich zagospodarowania bez względu na porę roku i warunki atmosferyczne. Wielokierunkowość zagospodarowania osadów zapewni elastyczność odbioru, a w przypadku konieczności tymczasowego magazynowania znacznie zmniejszy powierzchnię magazynową.

Przewiduje się również, że po zakończeniu inwestycji znacznemu zmniejszeniu ulegną również koszty zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków.

Portale społecznościowe

Kamera PSZOK Krosno

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito