x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2015-03-30

Wyższa kwota dofinansowania zakończonego już Projektu dla MPGK Krosno Sp. z o.o.

Po zakończeniu rzeczowym realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna-I etap” przyszedł czas na „podliczanie”. Łączne wydatki w ramach I etapu programu wyniosły 94.434.205,60 zł. Uwzględniając lukę finansową przyjętą do wniosku o dofinansowanie, wsparcie z Unii Europejskiej wyniosłoby 40,1 mln zł. Jednakże na wniosek MPGK Krosno Sp. z o.o. Ministerstwo Środowiska wyraziło zgodę na aktualizację studium wykonalności Projektu oraz przyjęcie wyliczonej nowej luki finansowej. Dzięki temu wzrosła wartość dofinansowania o kwotę 2,8 mln zł., do łącznej wysokości 42.923.333,81 zł. W dniu 19.03.2015r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie, zawierający nowe wartości Projektu wraz z jego wyższym dofinansowaniem. Po uzyskaniu akceptacji wniosku o płatność końcową na konto Spółki trafi kwota w wysokości 2.923.333,81 zł, jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków. Środki te zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje planowane przez naszą Spółkę – mówi Zdzisław Syzdek, Członek Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o.

Spółka intensywnie przygotowuje się do realizacji drugiego etapu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna. W jego ramach przewidywane są następujące zadania inwestycyjne:
1. Budowa magistrali wodociągowej z Rymanowa do Iskrzyni, w ramach partnerstwa z gminą Rymanów i Haczów – planowany koszt zadania 38 mln zł. Magistrala ta połączy ujęcie wody w Sieniawie i Iskrzyni i pozwoli na stopniowe wygaszenie ujęcia wody w Iskrzyni. Dodatkowo przebiegać ona będzie po niezwodociągowanych terenach gmin Haczów i Rymanów. Stąd współpraca MPGK i tych gmin mająca na celu rozbudowę sieci rozdzielczej na tych terenach i zapewnienie mieszkańcom zaopatrzenie w wodę.
2. Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie – planowany koszt zadania 16,5 mln zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania Spółka otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 151.725 zł.
3. Modernizacja Zakładu Uzdatnia Wody w Szczepańcowej – planowany koszt zadania 5 mln zł.
4. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej – planowany koszt zadania 5,8 mln zł.

Realizację inwestycji planujemy rozpocząć na początku roku 2016. Na realizację tych zadań będziemy się ubiegać o wsparcie ze środków Unii Europejskiejmówi Zdzisław Syzdek, Członek Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o.

Portale społecznościowe

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito