x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT (JRP)

Priorytetowym wymogiem Unii Europejskiej, jako źródła współfinansowania Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej miasta Krosna – I etap”, ze środków Funduszu Spójności, jest utworzenie specjalnej komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przygotowanie, realizacje i rozliczanie Projektu. W ramach w/w Projektu został zatwierdzony schemat organizacyjny JRP oraz powołany Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO-Measure Authorising Officer) oraz Kierownik JRP będący jednocześnie zastępcą MAO.
Pracami Jednostki Realizującej Projekt JRP kieruje Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - odpowiedzialny za całościową realizację Projektu i jej zgodność z wszelkimi wymaganymi procedurami poświadczając poszczególne decyzje swoim podpisem.

Najważniejsze zadania Jednostki Realizującej Projekt:
a) realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna-I etap” zgodnie z wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO),
b) przygotowanie i aktualizacja Harmonogramu Realizacji Projektu, Planu Płatności i Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego,
c) współpraca z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (realizacja Umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW dotyczących zobowiązań przy wdrażaniu Projektu),
d) zapewnienie płynności finansowej Projektu, w oparciu o:
    - środki własne MPGK Krosno Sp. z o.o.,
    - dotację z Funduszu Spójności,
    - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągnięta na preferencyjnych warunkach,
    - kredyt komercyjny.
e) ścisła współpraca z Głównym Księgowym Projektu w przygotowywaniu stosownych wniosków i dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do płynnej realizacji inwestycji,
f) zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym,
g) zapewnienie właściwego prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywania, organizacja i współpraca przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej na wykonanie Zadań Inżyniera Kontraktu,
h) współpraca z NFOŚiGW w zakresie uzgadniania dokumentów przetargowych oraz organizowanie przetargów,
i) opracowywanie i przekazywanie Dysponentowi niezbędnych raportów i sprawozdań,
j) organizacja narad koordynacyjnych dotyczących realizacji Projektu,
k) nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu przy wdrażaniu Projektu.

 W ramach Jednostki Realizującej Projekt wyodrębniono cztery zespoły:

1. Zespół ds. Technicznych-JRP.
2. Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych-JRP.
3. Zespół ds. Finansowych i Realizacji Projektu-JRP.
4. Zespół ds. Księgowych-JRP.

Adres i kontakt:

Jednostka Realizująca Projekt
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
-Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
38–400 Krosno, ul. Fredry 12
tel. 13 474 83 20, fax 13 436 86 78

Członkowie Jednostki Realizującej Projekt

Janusz Fic
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
(Measure Authorising Officer) MAO
 tel:  13 47 48 320
e-mail:  


Zdzisław Syzdek
Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
tel. 13 47 48 320
e-mail:


Anna Szustakowska
Radca Prawny-JRP
tel. 13 47 48 323


Zespół ds. Technicznych-JRP


Jan Guzik
Kierownik Zespołu ds. Technicznych-JRP
tel. 13 47 48 320
e-mail:


Roman Galik
Zastępca Kierownika Zespołu ds. realizacji inwestycji
tel. 13 47 48 310
e-mail:

Marcin Kilar
Specjalista ds. realizacji inwestycji
tel. 13 47 48 327
e-mail: 

Grzegorz Wygoda
Branżowy specjalista ds. technicznych
tel. 13 47 48 313
e-mail:

Piotr Kozubal
Branżowy specjalista ds. technicznych
tel. 13 47 48 140
e-mail:

Zespół ds. Organizacyjno-Prawnych-JRP


Alicja Ziemiańska
Kierownik Zespołu ds. Organizacyjno-Prawnych-JRP
tel. 13 47 48 323
e-mail:


Małgorzata Pachana
Zastępca Kierownika Zespołu ds. zamówień publicznych
tel. 13 47 48 315
e-mail: 

Dorota Iwan-Matusz
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 13 47 48 338
e-mail: 


Zespół ds. Finansowych i Realizacji Projektu-JRP


Marcin Niepokój
Kierownik Zespołu ds. Finansowych i Realizacji Projektu-JRP
tel. 13 47 48 348
e-mail:


Marta Żelechowska
Specjalista ds. finansowo-rozliczeniowych
tel. 13 47 48 337
e-mail: 

Krzysztof Ronowski
Specjalista ds. finansowych
tel. 13 47 48 349
e-mail:   


Zespół ds. Księgowych-JRP


Agnieszka Migiel
Główny księgowy Projektu - Kierownik Zespołu ds. Księgowych-JRP
tel. 13 47 48 365
e-mail:


Barbara Gierlach
Specjalista ds. księgowych
tel. 13 47 48 353
e-mail: 

 

 

Portale społecznościowe

2021-10-15

Informacja

MPGK Krosno Sp. z o.o. o jakości wody uzdatnionej w III kwartale 2021 r.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito