x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2017-09-15

Fotowoltaika w krośnieńskim MPGK

W dniu 14.09.2017r. MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało kolejną umowę w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”. Podpisana umowa dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznych, które będą produkowały energię elektryczną na potrzeby własne dla Oczyszczalni Ścieków w Krośnie (o mocy ~100kW) oraz dla Zakładu Uzdatniania Wody w Szczepańcowej (o mocy ~40kW). Wykonawcą tego zadania będzie Photovoltaik Solar Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 631 tyś zł.

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać instalacje fotowoltaiczne poprzez sporządzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem koniecznej do poprawnego funkcjonowania infrastruktury elektrycznej oraz podłączenie do zakładowej sieci energetycznej w budynku rozdzielni.

Inwestycje te są kontynuacją naszej strategii w kwestii produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby. Takie działania są bardzo korzystne zarówno z punktu widzenia ochrony środowiska i zasobów naturalnych jak również z punktu widzenia obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej niezbędnej do bieżącej eksploatacji tych zakładów – mówi Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o.

Termin uruchomienia instalacji planowany jest na wrzesień 2018 roku.

Zadanie to realizowane jest w ramach Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całego Projektu to 44.202.510,00 zł (brutto), a łączna kwota dofinansowania wynosi 22.888.800,00 zł (netto).

Krośnieńskie MPGK posiada już jednostki produkujące energię elektryczną, tj.:
- blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany w 100 % biomasą o mocy elektrycznej zainstalowanej 1,400 MW w Oddziale Energetyki Cieplnej. Produkowana w tym bloku energia wykorzystywana jest do zasilania m. in. ZUW w Sieniawie, Iskrzyni i Szczepańcowej, Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów oraz kilku przepompowni ścieków. Budowa bloku kogeneracyjnego możliwa była dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- w  elektrowni biogazowej wyposażonej w dwa moduły kogeneracyjne o mocy zainstalowanej 2x0,192MW=0,384MW wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna. Generator wytwarzający energię eklektyczną napędzany jest silnikiem spalinowym, w którym spalany jest biogaz powstający w procesie fermentacji beztlenowej osadów ściekowych. Produkowana energia elektryczna pokrywa ok 75% zapotrzebowania Oczyszczalni na energię elektryczną. Budowa elektrowni biogazowej była jednym z zadań Projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – I etap, który był dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
- mała elektrownia wodna MEW w Sieniawie - energia w całości wykorzystywana jest na potrzeby Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok”, wyprodukowana energia jest używana w procesach uzdatniania wody i zabezpiecza do 25% całkowitego zapotrzebowania mocy przez Zakład.

W przygotowaniu są kolejne tego typu inwestycje w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej oraz Zakładzie Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie.

Portale społecznościowe

2019-07-26

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito