x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka cookies".
 

Ciekawe linki
2017-08-31

Modernizacja Oczyszczalni w Krośnie za unijne pieniądze

W dniu 29 sierpnia 2017r. MPGK Krosno Sp. z o.o. podpisało umowę z Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna na realizację zadania Modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Krośnie. Kolejny etap modernizacji krośnieńskiej Oczyszczalni Ścieków kosztował będzie blisko 33 mln zł. Zgodnie z podpisaną umową Wykonawca ma 48 miesięcy na wykonanie zadania.

Mostostal Warszawa S.A. zmodernizuje krośnieńską oczyszczalnię
„Z dużym zadowoleniem przyjmujemy fakt, że wykonawcą tego zadania będzie Mostostal Warszawa, firma bardzo dobrze znana w Krośnie  z realizowanych wcześniej w naszym mieście kilku kontraktów” – mówi Piotr Przytocki, Prezydenta Miasta Krosna.
Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna należy do grona największych firm budowlanych w Polsce. Występując w roli generalnego wykonawcy, realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju i za granicą. W swoim działaniu Spółka łączy wieloletnią tradycję polskiej myśli inżynierskiej z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.
„Modernizacja oczyszczalni jest kolejną inwestycją, którą Mostostal Warszawa będzie realizował dla miasta Krosna. Dla wodociągów krośnieńskich modernizowaliśmy parę lat temu Zakład Uzdatniania Wody „Sieniawa”. W Krośnie rozbudowaliśmy także zakład utylizacji odpadów komunalnych i przygotowywaliśmy tereny pod inwestycje, aby zwiększyć atrakcyjność miasta. Teraz będziemy wykonawcą kolejnej proekologicznej inwestycji w regionie. Cieszy nas fakt, że powracamy do Krosna. Jest to jedno z tych miejsc, z którym łączy nas dłuższa współpraca” - powiedział Andrzej Goławski, Prezes Mostostal Warszawa.

Duże zmiany na oczyszczalni ścieków
Aktualnie oczyszczalnia przyjmuje i oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze z miasta Krosna oraz terenu gmin ościennych m.in: Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne, Wojaszówka, Korczyna, Chorkówka, Jedlicze, Iwonicz Zdrój i Dukla.
Krośnieńska oczyszczalnia została oddana do eksploatacji blisko, ponad 40 lat temu i pomimo, że w międzyczasie była dwukrotnie modernizowana, konieczna jest kolejna, gruntowna modernizacja istniejących obiektów (głównie części biologicznej oczyszczalni).
„Są dwa główne powody rozpoczęcia modernizacji naszej oczyszczalni, a mianowicie konieczność  odtworzenia zużytych i przestarzałych urządzeń oraz potrzeby dostosowania oczyszczalni do spełnienia podwyższonych norm środowiskowych. Zakres zadnia obejmował będzie zarówno modernizację istniejących obiektów jak również budowę nowych, głównie w obszarze biologicznego oczyszczania ścieków. Wymianie oraz przebudowie poddany zostanie również układ automatyki i sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi, co będzie miało przełożenie na sprawność i skuteczność pracy oczyszczalni” – mówi Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK Krosno Sp. z o.o.

Głównym celem modernizacji Oczyszczalni Ścieków jest:
- osiągnięcie stabilnych zgodnych z obowiązującym prawem parametrów jakościowych  ścieków,
- poprawa efektywności oczyszczania ścieków i zwiększenie przepustowości technologicznej oczyszczalni ścieków,
- modernizacja – poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań,
- hermetyzacja procesów.
Działania te mają na celu utrzymanie zarówno technologii jak i eksploatacji oczyszczalni na poziomie porównywalnym z aktualnymi standardami w technologii oczyszczania ścieków i spełniać wymogi stawiane oczyszczalniom ścieków w zakresie minimalizacji i wykorzystania odpadów, zwiększenia efektywności energetycznej czy zmniejszenia uciążliwości zapachowej. Planowana do realizacji przebudowa oczyszczalni jest inwestycją proekologiczną, a jej zrealizowanie według podanych w projekcie rozwiązań ograniczy do minimum jej ujemny wpływ na środowisko.

Dzięki modernizacji zostanie ograniczona uciążliwość dla mieszkańców
Najistotniejszym zakresem zadania jest: modernizacja istniejącego reaktora biologicznego oraz dobudowa nowego reaktora wraz z pełnym uzbrojeniem i wyposażeniem umożliwiającym włączenie go do istniejącego układu technologicznego, kontynuacja hermetyzacji pozostałych obiektów najbardziej uciążliwych zapachowo, które nie zostały ujęte we wcześniejszym projekcie realizowanym w latach 2007 – 2013.
Hermetyzacja obiektów części mechanicznej wraz z dezodoryzacją odciąganego powietrza w biofiltrze zabezpieczy teren oczyszczalni oraz sąsiedztwo wokół zakładu przed rozprzestrzenianiem się przykrych zapachów i aerozoli, co jest jednym z nadrzędnych celów jakie Spółka postawiła na etapie przygotowywania inwestycji.
„Jest to kontynuacja przedsięwzięć rozpoczętych w latach ubiegłych a mających na celu dostosowanie oczyszczalni do podwyższonych wymogów,
 a także zminimalizowanie uciążliwości tego obiektu dla mieszkańców”
– mówi Piotr Przytocki, Prezydenta Miasta Krosna.

Modernizacja za unijne pieniądze
Realizacja modernizacji Oczyszczalni Ścieków możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna – II etap”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość tego projektu to 44 202 510,00 zł (brutto), a kwota dofinansowania wynosi 22 888 800,00 zł (netto).

Portale społecznościowe

2019-07-26

Informacja

Jakość wody wodociągowej

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito