x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2017-12-06

Podpisanie Umowy o dofinansowanie

Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi podpisano w dniu 30 listopada 2017r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.

Ze strony MPGK Krosno Sp. z o.o. umowę podpisali Prezes Zarządu Janusz Fic oraz Dyrektor ds. Finansowych Zdzisław Syzdek. NFOŚiGW w Warszawie reprezentował Zastępcza Prezesa Zarządu Roman Wójcik oraz p.o. Głównego Księgowego Janusz Topolski.

Koszt całkowity projektu wynosi 64 403 219,45 zł brutto. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 51 981 948,00 zł netto. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 41 585 558,40 zł.

Wnioskowane dofinansowanie wynosi 35 347 724,64 zł netto.

Wnioskodawca przewiduje też finansowanie inwestycji z pożyczki zwrotnej z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 11 436 028 zł netto.

Projekt realizowany będzie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie, posiadającym status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), zarządzanej i eksploatowanej przez MPGK Krosno Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina Miasta Krosna.

Projekt przewiduje modernizację części mechanicznej oraz biologicznej instalacji. Zrealizowany zostanie także nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz zakupione zostaną niezbędne maszyny i urządzenia do obsługi poszczególnych części instalacji. Projekt przewiduje wykorzystanie nowoczesnych i sprawdzonych technologii, zgodnych z wymaganiami BAT, zapewniających oczyszczanie powietrza poprocesowego, automatyzację pracy instalacji a przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji dla otoczenia.

Głównym celem Projektu jest dostosowanie systemu zagospodarowania odpadów na terenie Obszaru objętego projektem do wymogów prawa unijnego i krajowego, poprzez wdrożenie technologii optymalizujących przetwarzanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami (w pierwszej kolejności wydzielenie frakcji nadających się do recyklingu, w drugiej kolejności wydzielenie frakcji w celu odzysku energetycznego, w trzeciej kolejności stabilizacja przed składowaniem).

W ramach Projektu przewiduje się również działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promowaniu przygotowania odpadów do ponownego użycia, w tym zarówno działania inwestycyjne (jak budowa nowoczesnego PSZOK ze ścieżką edukacyjną, punktem napraw / przygotowania do ponownego użycia, punktem przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadu), jak też działania edukacyjne i informacyjne obejmujące cały Region gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. realizowany będzie do połowy 2021r.

Portale społecznościowe

2020-07-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito