x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2018-03-29

Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej ZUO w Krośnie

W dniu 27.03.2018r. została podpisana umowa na realizację pierwszego zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie w kierunku zwiększenia efektywności odzysku materiałowego z odpadów komunalnych. Wykonawcą zadania będzie Sutco-Polska Sp. z o.o. z Katowic. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 20,3 mln zł brutto. Okres realizacji zadania wynosi 22 miesiące.

Celem modernizacji jest automatyzacja procesów odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie a także zwiększenie ilości wydzielanych frakcji materiałowych. Po modernizacji zakładu pracownicy będą jedynie kontrolować automatyczny system segregowania odpadów oraz będą „doczyszczać” odpady w kabinach sortowniczych. To znacząco poprawi efektywność i skuteczność pracy instalacji.

Zadanie obejmuje m.in.: dostawę nowego wyposażenia, tj.: separatory optyczne i balistyczne do sortowania tworzyw sztucznych, papieru i metali; rozrywarkę worków; kabinę wstępnego sortowania; sito bębnowe; kabinę sortowniczą; prasę belującą; taśmowe przenośniki specjalistyczne do połączenia technologicznego w jedną całość funkcjonalną.

Rozładunek odpadów oraz proces ich przetwarzania prowadzony będzie w zamkniętych obiektach z zastosowaniem reaktorów z oczyszczaniem powietrza poprocesowego za pomocą biofiltrów. Wpłynie to na wyeliminowanie uciążliwości zapachowych.

Podczas modernizacji instalacji będzie zmniejszona ilość przyjmowanych i przetwarzanych w niej odpadów. Umożliwi to sprawne prowadzenie pracy modernizacyjnych i nie będzie powodowało zwiększenia uciążliwości zakładu dla otoczenia w tym okresie.

„Dzięki tej modernizacji nasz zakład znów stanie się jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju w pełni ukierunkowanym na maksymalizowanie odzysku i segregacji odpadów. Wyeliminowane zostaną także jakiekolwiek jego uciążliwości dla otoczenia, gdyż całość powietrza z hali będzie ujmowana i oczyszczana w biofiltrach” – powiedział Janusz Fic, Prezes MPGK Krosno Sp. z o.o.

Portale społecznościowe

2020-07-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito