x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-04-02

Modernizacja i rozbudowa części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie

Umowa na „Modernizację i rozbudowę części biologicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w ZUO w Krośnie” podpisana przez Spółkę w dniu 28.03.2019r. to kolejne zadanie w ramach projektu: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie południowym województwa podkarpackiego - I etap”.

Inwestycja polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu modułu przetwarzania biologicznego w warunkach tlenowych odpadów w systemie zamkniętym, spełniającego wymagania najlepszej dostępnej technologii na terenie ZUO w Krośnie. Moc przerobowa instalacji 25 000 Mg/rok.

Inwestycja ta będzie umożliwiała prowadzenie pełnowartościowych procesów przetwarzania biologicznego odpadów w warunkach tlenowych, poprzez prowadzenie procesu stabilizacji tlenowej, kompostowania i biologicznego suszenia w 22 zamkniętych bioreaktorach żelbetowych wyposażonych w dwustopniowy system oczyszczania powietrza poprocesowego tj. z płuczki wodnej i zamkniętego biofiltra. W ramach inwestycji planuje się również utworzenie hali przygotowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, w której będzie następował proces czasowego magazynowania odpadów, rozdrabniania odpadów zielonych (np. gałęzie) i przygotowania odpadów zielonych i innych bioodpadów do procesu kompostowania. Powietrze z tej hali będzie również ujmowane i oczyszczane w biofiltrze.

- Bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze koncepcji i technologii modernizacji części biologicznej instalacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów było wyeliminowanie jakichkolwiek uciążliwości odorowych z tej instalacji. Technologia która została wybrana w pełni to gwarantuje. Zmiana jaka nastąpi  po zrealizowaniu tej inwestycji spowoduje, że obecnie użytkowana instalacja pryzmowa zostanie całkowicie zastąpiona nową instalacją, w której proces będzie odbywał się w szczelnych, zamkniętych reaktorach żelbetowych z ujęciem i oczyszczaniem powietrza poprocesowego, co zagwarantuje wyeliminowanie jakichkolwiek uciążliwości zapachowych związanych z prowadzeniem procesów biologicznych w naszej instalacji. - powiedział Janusz Fic, Prezes Zarządu MPGK Krosno Sp. z o. o.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach współdziałania 28 Samorządów, które zawarły stosowne porozumienie z Miastem Krosnem i powierzyły Miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Inwestycja jest zwymiarowana i będzie realizowana na potrzeby tych gmin tak aby zapewnić im możliwość zgodnego z prawem zagospodarowania i przetwarzania odpadów wytworzonych na ich terenie. Gminy które powierzyły swoje zadania Miastu Krosno to: Besko, Brzozów, Bukowsko, Chorkówka, Cisna, Domaradz, Dukla, Dydnia, Haczów, Iwonicz-Zdrój, Jasienica Rosielna, Jaśliska, Jedlicze, Komańcza, Korczyna, Krościenko Wyżne, Lesko, Lutowiska, Miejsce Piastowe, Olszanica, Rymanów, Gmina Sanok, Miasto Sanok, Tarnowiec, Wojaszówka, Zagórz i Zarszyn.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie południowym województwa podkarpackiego - I etap” i objęta będzie dofinansowaniem ze środków unijnych. Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II - Ochrona Środowiska, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi Spółka podpisała w dniu 30 listopada 2017r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie. Koszt całkowity projektu wynosi 64 403 219,45 zł brutto.

Wykonawcą  inwestycji została firma: AK NOVA Sp. z o.o., ul. Mrągowska 3 z Poznania.

Firma ta zaprojektowała i realizowała budowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów m.in.

- w Katowicach  o przepustowości 60 000 Mg/rok
- w Balinie o przepustowości 50 000 Mg/rok
- w Długoszynie o przepustowości 28 000 Mg/rok
- w Lulkowie gm. Gniezno o przepustowości 28 000 Mg/rok

Wartość inwestycji (brutto) -  30 725 400,00 zł
Wartość inwestycji (netto)  -  24 980 000,00 zł

Termin realizacji inwestycji: od dnia podpisania umowy do  marca 2021r.


Portale społecznościowe

2020-07-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito