x W naszym serwisie używamy plików typu cookie do celów m.in. statystycznych czy reklamowych. Przeglądarka jakiej używasz może zmienić ustawienia dotyczące cookies w każdym momencie. Więcej informacji znajdziesz w "Polityka bezpieczeństwa".
 

Ciekawe linki
2019-11-20

Współpraca gmin i pieniądze na gospodarkę odpadami

Konferencja prasowa z udziałem...
W spotkaniu wzięli udział...
Kolejna dotacja na gospodarkę...
Widok z lotu ptaka na teren budowy...
Budowa PSZOK
Nowa hala wraz z kabiną wstępnej...
Część mechaniczna ZUO
Dzięki współpracy MPGK Krosno z 28 podkarpackimi samorządami spółka pozyskała kolejną dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

MPGK Krosno otrzyma z NFOŚiGW łącznie blisko 58 mln zł (netto) na modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Białobrzeskiej. Pierwotnie kwota dofinansowania opiewała na ok. 35 mln zł (netto), ale dzięki rozszerzeniu projektu o dodatkowe działania oraz przystąpieniu do niego kolejnych ośmiu podkarpackich gmin możliwe było zwiększenie dotacji o 22 474 623,40 zł (netto). Wartość całego projektu wyniesie w sumie 86 mln zł (netto), przy łącznym wsparciu dotacją w wysokości 57 822 348,04 zł. Dotacja stanowić będzie ok. 67% łącznych wydatków inwestycyjnych projektu.
Inwestycje realizowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów prowadzone są w ramach współpracy 28 samorządów, które zawarły stosowne porozumienie z Gminą Miasto Krosno i powierzyły miastu część swoich zadań z zakresu gospodarki odpadami. Jest to projekt, który swoim zasięgiem obejmuje ok. 330 tys. mieszkańców z gmin: Miasto Krosno, Besko, Zarszyn, Komańcza, Bukowsko, Jasienica Rosielna, Dukla, Brzozów, Jaśliska, Rymanów, Jedlicze, Haczów, Korczyna, Wojaszówka, Dydnia, Domaradz, Miejsce Piastowe, Iwonicz-Zdrój, Chorkówka, Krościenko Wyżne, a od niedawna także gmin: Miasto Sanok, Olszanica, Sanok, Cisna, Lutowiska, Zagórz, Lesko i Tarnowiec.
Dodatkowe środki zostaną zainwestowane przez MPGK Krosno w prace modernizacyjne na części mechanicznej i biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, aby dodatkowo usprawnić proces przetwarzania odpadów przez instalację, a finalnie spowodować, że będzie ona nie tylko efektywna i nowoczesna, ale przede wszystkim przyjazna dla otoczenia i środowiska.
Aneks do umowy związanej z projektem „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” i zwiększający kwotę dotacji o ok. 22,5 mln zł został podpisany 7 listopada br.
– Najlepsze co gminy mogą zrobić dla swoich mieszkańców, żeby budować efektywne systemy gospodarki odpadami, to właśnie jednoczyć się i współpracować. W naszym regionie nam się to udało i efektem jest gigantyczna dotacja na realizację przez gminy zadań z zakresu gospodarki odpadami. Dobra wiadomość jest też taka, że otrzymane dofinansowanie obejmuje nie tylko dodatkowe zadania, ale też wzrost kosztów dotychczasowych zadań, jaki nastąpił po rozstrzygnięciu przetargów – mówi prezes MPGK Krosno Janusz Fic.
– Mieszkańcy gmin, które przystąpiły do współpracy, też mogą być zadowoleni, bo tak naprawdę nie nasza spółka, ale to oni są faktycznymi beneficjentami tej dotacji, gdyż w przyszłości, po uruchomieniu zakładu, ta dotacja wpłynie na obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów. Gminy natomiast będą miały możliwość wdrażania efektywnych systemów tak, aby wypełnić wszystkie wymagania, które są na nie nałożone – dodaje Janusz Fic.
Wartość całego projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” po aneksie o dodatkowej dotacji i rozszerzeniu zakresu zadań wynosi – ponad 86 mln zł (netto); tj. blisko 106 mln zł (brutto).

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W ROZBUDOWIE
W ramach realizacji projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – I etap” w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie prowadzone są intensywne prace modernizacyjne. Obejmują one część mechaniczną i część biologiczną instalacji, a także budowany obok niej stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który będzie oddany do użytku w pierwszym kwartale 2020 r.
PSZOK budowany jest w systemie rampowym i umożliwiać będzie selektywne zbieranie co najmniej 20 różnych frakcji odpadów komunalnych. Jego uzupełnieniem będą m.in. ścieżka edukacyjna, wiata na odpady, a także miejsce do wyładunku odpadów wraz z zadaszeniem, przestronny plac oraz specjalne kontenery i pojemniki. Wartość zadania to blisko 6 mln zł (netto).
– Ten PSZOK traktujemy po części jako naszą wręcz wizerunkową inwestycję, która ma zachęcać mieszkańców do segregacji i do uczestnictwa w idei, jaką jest gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym – wyjaśnia prezes MPGK Krosno Janusz Fic. – W naszym zamyśle ta inwestycja ma sprawić, że mieszkańcy włączą się w procesy ochrony środowiska i właściwej gospodarki odpadami. Mam nadzieję, że w pełni nam się to uda, ponieważ bez mieszkańców, bez ich aktywnego udziału cała idea gospodarki w obiegu zamkniętym nie ma szansy na powodzenie – dodaje Janusz Fic.
Wartość inwestycji realizowanych w ramach budowy PSZOK to ponad 5 mln 852 tys. zł (netto).

***
Celem prac prowadzonych w części mechanicznej instalacji ma być zautomatyzowanie procesów technologicznych i pracy sortowni, skokowy wzrost efektywności segregacji odpadów oraz odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu. Rozwiązania wdrażane w części mechanicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów idą w kierunku mechanizacji i automatyzacji wszelkich działań, co jednak nie wyklucza udziału pracowników w procesie segregacji i odzysku odpadów.
– Mimo że automatyzujemy bardzo mocno pracę naszej sortowni, to w efekcie zatrudnienie w niej i tak będzie musiało wzrosnąć – tłumaczy prezes MPGK Krosno Janusz Fic. – Do tej pory sam proces segregacji polegał na tym, że pracownicy wyszukiwali na taśmach odpadów, które w ich ocenie nadawały się do ponownego zagospodarowania. Była to tzw. segregacja pozytywna, choć nie była doskonałą metodą. Po uruchomieniu nowej linii skuteczność selekcji znacznie wzrośnie i będzie bez mała wynosić 100 proc. Zadaniem pracowników będzie tzw. segregacja negatywna, polegająca na kontroli prawidłowości pracy urządzeń do mechanicznego segregowania odpadów i ewentualne wyszukiwanie zanieczyszczeń w wysegregowanych mechanicznie surowcach – dodaje Janusz Fic.
Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec tego roku. Otwarcie tej części zakładu będzie musiało jednak zostać przesunięte z powodu opóźnień w realizacji robót drogowych wokół zakładu. Spółka zapewnia jednak, że w II połowie przyszłego roku instalacja będzie oddana do użytku i będzie pracować pełną parą. Wykonawcą części mechanicznej nowej linii jest firma Sutco-Polska Sp. z o.o. Katowice.
Łączna wartość prac prowadzonych w części mechanicznej Zakładu Unieszkodliwiania to ok. 28 mln zł (netto).

***
Inwestycje prowadzone w części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, które rozpoczęły się w tym roku, mają zakończyć się w I kwartale 2021 r. Ich kosz to ok. 25 mln zł. Realizowane zadania obejmują cały proces technologiczny – od dostarczenia odpadu do naszej instalacji do wyjęcia z niej produktu w postaci kompostu czy stabilizatu. Działania modernizacyjne zmierzają do tego, by wszystkie operacje odbywały się w zamkniętych i hermetycznych pomieszczeniach, wyposażonych w biofiltry z oczyszczaniem powietrza poprocesowego. Stąd też budowane są specjalne bioreaktory żelbetowe, wentylatorownia, biofiltr i płuczka, tj. obiekty bezpośrednio związane z technologią biologicznego przetwarzania odpadów.
Wdrażane w części biologicznej rozwiązania są niezwykle ważne i również związane z ideą gospodarki w obiegu zamkniętym. Z wysegregowanych odpadów biodegradowalnych instalacja będzie wytwarzać certyfikowany kompost, który będzie wykorzystywany do użyźniania  gleby.
– Po zakończeniu prac ta instalacja spełni wszystkie najnowsze i najbardziej rygorystyczne wymogi unijne oraz konkluzje BAT dla instalacji gospodarującej odpadami, nawet te, które jeszcze nie weszły w życie. Wszystkie procesy biologiczne będą prowadzone w zamkniętych komorach i pomieszczeniach z zapewnieniem oczyszczania powietrza po tych procesach w biofiltrze. Dzięki temu możemy mówić, że będzie to instalacja wręcz neutralna dla otoczenia i środowiska – podkreśla prezes MPGK Krosno Janusz Fic.
Wykonawcą części biologicznej jest firma AK NOVA Sp. z o.o. z Poznania.
Wartość inwestycji realizowanych w części biologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów to blisko 25 mln zł (netto).

***
Dzięki zwiększeniu dotacji z NFOŚiGW o 22,5 mln zł (netto) spółka zrealizuje dodatkowe inwestycje. Między innymi zakupi dodatkowe 2 optoseparatory do części mechanicznej zakładu, przesiewacz do kompostu i stabilizatu, rozrywarkę worków do bioodpadów, a także zmodernizuje istniejący plac kompostowni.
Łączna wartość dodatkowych zadań to 33 796 812,09 zł (netto).
Na te zadania ogłoszone będą odrębne przetargi w I połowie 2020 r.


Portale społecznościowe

2020-07-02

Informacja

Jakość wody wodociągowej.

Centralne Laboratorium Wody i Ścieków

Live chat

 
Do góry Wstecz Strona główna 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 Tel.: 13 436 83 11, 13 474 83 20 Fax: 13 436 86 78
© MPGK Krosno 2006 Realizacja: ideo Powered by CMS Edito