Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Krośnie informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krosna Nr XXVI/511/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym, z dniem 23 maja 2016 r. wchodzą w życie następujące zmiany: