• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności


Ponad 111 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW dla MPGK Krosno na budowę spalarni

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny sp. z o.o. otrzyma ponad 111 mln zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę bloku energetycznego, który jako paliwo będzie wykorzystywał pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych. Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się 17 czerwca br. w Krośnie.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał wielomilionowe dofinansowanie dla Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego na realizację projektu pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – II etap”, w ramach którego zaplanowane jest m.in. zadanie pn. „Budowa bloku energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa”.

 
Projekt, którego wartość całkowita szacowana jest na 140.672.050,00 zł (brutto), otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie w formie dotacji w wysokości 50 mln zł (netto) oraz dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości 61 mln 743 tys. zł (netto).
 
– Dofinansowujemy ten nowoczesny obiekt do termicznego przetwarzania odpadów z myślą o przetwarzaniu tych z nich, które po sortowaniu nie będą nadawały się już do użycia, ale będą mogły być wykorzystane jako wysokoenergetyczne paliwo. Głównym kierunkiem naszych działań pozostaje recykling, czyli jak najszersze wspieranie dotacjami i pożyczkami przedsięwzięć zakładających ponowne wykorzystanie wszelkich odpadów. Jednakże tego typu inwestycje jak niniejsza w Krośnie są i będą potrzebne, aby zagospodarować w pełni nasz potencjał odpadów i unikać ich składowania na rozrastających się wysypiskach śmieci. Nakazuje nam to zarówno polityka wewnętrzna - chcemy m.in. przeciwdziałać niekontrolowanym, bardzo niebezpiecznym pożarom składowisk - ale także dyrektywy unijne, które nakazują nam w szybkim trybie odchodzenie od wysypisk – podkreśla wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Dominik Bąk.
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przez Krośnieński Holding Komunalny odbyło się 17 w Krośnie w obecności wiceprezesa NFOŚiGW Dominika Bąka, dyrektor departamentu ochrony Ziemi NFOŚiGW Jarosława Rolińskiego, przedstawicieli zarządu Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego – prezesa Janusza Fica i dyrektora ds. finansowych Zdzisława Syzdka oraz prezydenta Krosna Piotra Przytockiego i włodarzy 27 podkarpackich gmin, które zawarły z Gminą Miasto Krosno wieloletnie porozumienia w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
 
 
Bardzo się cieszę z podpisania dzisiejszej umowy, gdyż otwiera ona realne szanse na powstanie w naszym regionie kompleksowych rozwiązań w zakresie przetwarzania, sortowania i zagospodarowania odpadów z największym naciskiem na ich recykling – mówi prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Janusz Fic. – Przedsięwzięcia, które realizujemy oparte są na synergiach między gospodarką odpadami a energetyką, stąd zyska na tym również krośnieńska elektrociepłownia, w której powstanie kolejna nowoczesna jednostka produkująca energię cieplną i elektryczną z pozostałości po procesach sortowania, których ponowne użycie będzie już niemożliwe. W ten sposób nasz projekt doskonale wpisuje się w obowiązującą hierarchię postępowania  z odpadami, maksymalizując ich odzysk, a minimalizując ilość odpadów składowanych na składowisku – podkreśla prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.
 
Projekt pn. „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – II etap” zakłada budowę bloku energetycznego na terenie Elektrociepłowni „Łężańska” przy ul. Sikorskiego w Krośnie, jako instalacji kogeneracyjnej wytwarzającej energię cieplną i elektryczną, oraz zakup maszyn i urządzeń mobilnych niezbędnych do obsługi instalacji i transportu paliw.
 
Planowana do realizacji inwestycja jest niezbędnym uzupełniniem infrastruktury zagospodarowania odpadów, jaką posiada Krośnieński Holding Komunalny, o element termicznego zagospodarowania frakcji palnej, tzw. resztkowej, czyli pozostałości z sortowania odpadów, których ponowne użycie nie będzie już możliwe. Dotyczy to odpadów „palnych” powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w krośnieńskim Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów.
 
Krośnieński Holding Komunalny od kilu lat realizuje inwestycje kluczowe dla rozwiązania problemów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Fakt, że kolejne z działań podejmowanych przez Spółkę w tym zakresie otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest sygnałem, że jest to dobra strategia. Myślę, że planowana inwestycja jest kolejnym krokiem do domknięcia naszego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych i uzyskania dla mieszkańców konkurencyjnych cen za energię cieplną, elektryczną i za odpady – mówi prezydent Krosna Piotr Przytocki.
 
Moc przerobowa planowanego do budowy bloku energetycznego szacowana jest na poziomie ok. 22 000 Mg/rok i jest to moc, która w perspektywie wieloletniej zabezpiecza potrzeby Spółki zagospodarowującej odpady z miasta Krosna oraz 27 podkarpackich gmin. Instalacja ma produkować rocznie ok. 150 000 GJ energii cieplnej oraz ponad 10 000 MWh energii elektrycznej i ma być podstawą przy wytwarzaniu energii cieplnej, którą produkuje Elektrociepłownia „Łężańska”, posiadająca status „efektywnego systemu ciepłowniczego”.
 

Budowa bloku energetycznego ma rozwiązać problem zagospodarowania odpadów komunalnych i ma być domknięciem kompleksowego systemu gospodarki odpadowej, która dzięki inwestycjom Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego będzie trwale integrować gospodarkę odpadami komunalnymi z gospodarką energetyczną.

***

Podpisaniu umowy towarzyszyła konferencja, podczas której prelekcje wygłosili: dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, prof. Politechniki Łódzkiej; dr hab. inż. Tadeusz Pająk, prof. AGH w Krakowie, dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Bogusław Regulski, wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej “Ciepłownictwo Polskie”.


Warto odwiedzić

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Numer stacjonarny:
13 47 48 314

Zaloguj się do e-BOK

 

 

Logo KHK pion

Dane adresowe

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

tel: 13 474 84 00
       13 474 83 20

fax: 13 474 86 20

email: poczta@khk.krosno.pl

Inspektor ochrony danych:

Karol Franus

IOD@khk.krosno.pl

Biuro Obsługi Klienta

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek-piątek: 7:00 -16:00,
soboty, niedziele: nieczynne

tel: 13 474 83 16
       13 474 83 60
      
785 008 316

email: bok@khk.krosno.pl

eKrosno

Strona przygotowana w ramach projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Image
© MPGK 2023