Drukuj

Produkcja energii elektrycznej wyższa niż zużycie. Spółka staje się samowystarczalna

Bilans energetyczny Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego za ub. rok wskazuje, że Spółka wyprodukowała więcej energii elektrycznej niż jej zużyła.
Produkcja energii wyniosła 11,4 tys. MWH, a jej zużycie 11,2 tys. MWh.
 
Produkcja energii elektrycznej w 2020 roku była wyższa niż jej zużycie. Najwięcej energii Spółka wytworzyła w elektrociepłowni biomasowej, tj. ponad 8,2 tys. MWh. Energia produkowana była również w elektrowni biogazowej przy Oczyszczalni Ścieków – ponad 2,7 tys. MWh, elektrowni wodnej w Sieniawie – prawie 240 MWh oraz w kilku elektrowniach słonecznych, które w ub. roku wytworzyły łącznie ponad 165 MWh. Zaznaczyć przy tym trzeba, że całość produkowanej energii to energia odnawialna.
 
– W 2020 rok wyprodukowaliśmy więcej energii niż jej zużyliśmy – potwierdza Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Ilość energii produkowanej i zużywanej nie bilansowała się jednak na bieżąco, co spowodowało, że musieliśmy ją bilansować na rynku bilansującym, okresowo sprzedając nadwyżki lub pokrywając niedobory – dodaje prezes Spółki.
 
W Spółce działa system autokonsumpcji energii elektrycznej, co oznacza, że Spółka maksymalizuje zużycie na własne potrzeby energii wyprodukowanej we własnych źródłach. Z uwagi na różne lokalizacje swoich Zakładów, Spółka korzysta z usługi przesyłu energii publicznymi sieciami elektrycznymi. Wszystkie obiekty Spółki objęte systemem autokonsumpcji rozliczane są łącznie w systemie online, a powstające w ten sposób chwilowe nadwyżki czy niedobory są równoważone na rynku bilansującym, poprzez zakup energii na giełdzie na pokrycie chwilowych niedoborów, bądź sprzedaż wyprodukowanych nadwyżek.
 
– Pomimo tego, że produkujemy już więcej energii aniżeli zużywamy, czeka nas jeszcze trochę pracy oraz inwestycji, aby osiągnąć pełną samowystarczalność energetyczną – podkreśla Janusz Fic.
 
Spółka już przygotowuje kolejne inwestycje. W tym roku przewidziana jest dalsza rozbudowa instalacji prądotwórczych, głównie elektrowni słonecznych, co w połączeniu z niedawno zakończonymi inwestycjami powinno jeszcze poprawić bilans energetyczny firmy.
 
e1 e1 e1 e1 e1 e1