• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-BOK     Przetargi bip

Aktualności


Zamojska Dyrekcja Inwestycji będzie Inżynierem Kontraktu dla budowy bloku energetycznego

Spółka ZDI z Zamościa będzie pełniła funkcję Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą przygotowania i magazynowania paliwa”.
Oferta złożona przez tę firmę została wybrana przez Krośnieński Holding Komunalny jako najkorzystniejsza.

Inżynier Kontraktu dla inwestycji planowanej przez Krośnieński Holding Komunalny został wyłoniony w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na który wpłynęło 8 ofert, w tym 7 złożonych przez firmy polskie i 1 zagraniczna. Oferta Zamojskiej Dyrekcji Inwestycji Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert. Jej wartość wynosi blisko 728 tys. zł.
 
Spółka ZDI z Zamościa, wybrana na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, będzie odpowiedzialna za wykonanie robót budowlanych, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów, w zakresie „Budowy Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych”. Inwestycja ta ma powstać na terenie Elektrociepłowni „Łężańska” przy ul. Sikorskiego w Krośnie w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego – II etap”.
 
Umowa między Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym a Zamojską Dyrekcją Inwestycji będzie obowiązywała do końca 2026 r. W jej zapisach jest zawarta klauzula, że w przypadku, gdyby budowa Bloku Energetycznego nie była realizowana, to Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny może odstąpić od umowy, a Inżynierowi Kontraktu należne będzie wynagrodzenie tylko za wykonaną część przedmiotu zamówienia.
 
– Zawarcie umowy ze spółką ZDI na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu to kolejny krok w kierunku budowy kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów, gdzie pozostałości po sortowaniu odpadów wykorzystywane będą jako paliwo w naszej elektrociepłowni. Z tego względu jest to również bardzo istotny element modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego, w wyniku którego zmniejszymy oddziaływanie naszej elektrociepłowni na otoczenie i zaprzestaniemy całkowicie używać miał węglowy na cele grzewcze, będzie on wykorzystywany jedynie jako paliwo rezerwowe – mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Produkcja energii w układzie kogeneracyjnym, po wybudowaniu nowego Bloku Energetycznego, stanowić będzie ponad 75 proc. produkcji energii ogółem. Wyprodukowana energia elektryczna wykorzystywana będzie lokalnie i będzie to kolejna korzyść z realizacji inwestycji – dodaje prezes J. Fic.
 
Do obowiązków Inżyniera Kontraktu dla budowy Bloku Energetycznego należeć będzie m.in.: czynny udział w toczącym się postępowaniu przetargowym i wyłonieniu wykonawcy planowanej inwestycji, kierowanie, nadzorowanie, administrowanie i realizację całego kontraktu, a także zarządzanie finansowe czy sporządzanie niezbędnych dokumentów, w tym dla różnego rodzaju rozliczeń.
 
W skład zespołu Inżyniera Kontraktu wchodzą doświadczeni fachowcy, posiadający stosowane specjalizacje, uprawnienia i referencje. Zamojska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o. ma na swoim koncie wiele zrealizowanych inwestycji. Wśród nich są np. przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Otwocku, budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Hrubieszów, modernizacja i rozbudowa Drogowego Przejścia Granicznego w Zosinie, budowa gazociągu w/c i s/c wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia „Gazyfikacja rejony Włodawy" czy budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów na odcinku w. Lublin Sławinek – w. Lublin Węglin.
 
Udokumentowane doświadczenie inwestorskie firmy oraz doświadczenie zawodowe jej kadry mają zapewnić sprawne poprowadzenie i realizację kontraktu oraz całego przedsięwzięcia, jakim jest budowa Bloku Energetycznego w Krośnie.
– Przetarg na budowę Bloku Energetycznego opalanego pozostałościami z sortowania odpadów jest w trakcie, widzimy jednak realne szanse zakończenia procedury przetargowej już w przyszłym miesiącu – wyjaśnia prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Warto odwiedzić

Zgłoś awarię

994 - Całodobowe pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Numery stacjonarne:

13 47 48 994
13 47 48 314

Zaloguj się do e-BOK

 

 

Logo KHK pion

Dane adresowe

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

tel: 13 474 84 00
       13 474 83 20

fax: 13 474 86 20

email: poczta@khk.krosno.pl

Inspektor ochrony danych:

Karol Franus

IOD@khk.krosno.pl

Biuro Obsługi Klienta

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

Godziny pracy:

poniedziałek 7:00-17:00,
wtorek-piątek: 7:00 -16:00,
soboty, niedziele: nieczynne

tel: 13 474 83 16
       13 474 83 60
      
785 008 316

email: bok@khk.krosno.pl

eKrosno

Strona przygotowana w ramach projektu pn. „Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżet państwa.

Image
© MPGK 2022