Drukuj

Referent ds. wodociągowych i kanalizacyjnych w Dziale Zarządzania Siecią

Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Poszukuje kandydata na stanowisko: Referent ds. wodociągowych i kanalizacyjnych w Dziale Zarządzania Siecią.

Profil kandydata na stanowisko: Referent ds. wodociągowych i kanalizacyjnych

1. Profil wiedzy i wykształcenia

1.1. Wykształcenie:

-  minimum średnie, preferowane wyższe techniczne, preferowany profil: inżynieria środowiska lub pokrewne.

1.2. Praktyczna, techniczna, merytoryczna wiedza wymagana na stanowisku:

-  praktyczna znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office,

-  ważne prawo jazdy kategorii „B”.

2. Profil doświadczeń zawodowych

Doświadczenie zawodowe jakie powinien posiadać kandydat:

-  doświadczenie zawodowe nie jest wymagane,

3. Dodatkowe atuty

-  znajomość branży wodociągowo-kanalizacyjnej,

-  umiejętność pracy w środowisku CAD,

-  zatrudnienie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

4. Profil psychologiczny

Kandydat powinien posiadać zdolności organizacyjne i analityczne, umiejętność konstruktywnego myślenia i efektywnego rozwiązywania problemów.

Oczekujemy samodzielności w działaniu, odporności na stres, rzetelności i sumienności oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Praca biurowa w systemie jednozmianowym.

Oferta kandydata powinna zawierać:

1. C.V.;

2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu (klauzula do wyboru):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez MPGK Krosno Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisku Referent ds. wodociągowych i kanalizacyjnych w Dziale Zarządzania Siecią”.  Jestem świadoma/y że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

lub  klauzuli rozszerzonej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzonej przez MPGK Krosno Sp. z o.o. rekrutacji na stanowisku Referent ds. wodociągowych i kanalizacyjnych w Dziale Zarządzania Siecią oraz na stanowiska podobne w przyszłych procesach rekrutacji. Jestem świadoma/y, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

Oferty kandydatów winny być składane w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem: Referent ds. wodociągowych i kanalizacyjnych w Dziale Zarządzania Siecią, w siedzibie Spółki przy ul. Fredry 12 w Krośnie, do dnia 25 maja 2022 r. włącznie, do godz. 15.00.

Spółka skontaktuje się z wybranymi kandydatami.