• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regionalne Centrum Odzysku Odpadów - RCO

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów - RCO

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie jest jednym z trzech zakładów, które wchodząc w struktury Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Sp. z o.o. RCO zlokalizowany jest przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie i realizuje zadania z zakresu gospodarki odpadowej powierzone Spółce przez Gminę Miasto Krosno. Zgodnie z obowiązującymi od 2019 r. przepisami ZUO w Krośnie jest instalacją komunalną, która spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT) i technologii, zapewniając m.in.  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku.

W 2020 r. Regionalne Centrum Odzysku Odpadów przeszło gruntowną modernizację i rozbudowę, dzięki czemu jest to jeden z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych zakładów tego typu w kraju. Zastosowana technologia umożliwia przyjmowanie i przetwarzanie odpadów z terenu miasta Krosna oraz 27 gmin sąsiednich, w ramach podpisanego porozumienia, czyli od ok. 350 tys. mieszkańców południowej części Podkarpacia.

Regionalne Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie składa się z części mechanicznej oraz części biologicznej. Część do mechanicznego przetwarzania odpadów, czyli hala sortownicza oraz cała linia do segregacji odpadów, wyposażone są w nowoczesne urządzenia i rozwiązania technologiczne, wprowadzające automatyczny system segregowania odpadów oraz zwiększające efektywność i skuteczność pracy całej instalacji. W wyniku modernizacji usprawniony został także proces odzysku wybranych frakcji materiałowych przeznaczonych do recyklingu, co powoduje zwiększenie efektywności procesu sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, a także ilość wydzielanych frakcji materiałowych. Zastosowana w RCO technologia, w tym separatory optyczne, sprawia, że pracownicy kontrolują automatyczny system segregowania odpadów i jedynie „doczyszczają”  je w kabinach sortowniczych.

Część do biologicznego przetwarzania frakcji biologicznej oraz odpadów „zielonych” jest całkowicie nowa. W instalacji przetwarzana jest frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w części mechanicznej. Dzięki zastosowanym technologiom i rozwiązaniom wszystkie procesy biologicznego przetwarzania odbywają się w zamknięciu, w warunkach tlenowych, w 22 szczelnych bioreaktorach. W bioreaktorach prowadzony jest proces stabilizacji tlenowej, kompostowanie i  biologiczne suszenie w oparciu o nowoczesną technologię. Obiekt wyposażony jest w płuczkę wodną i  biofilt do oczyszczania powietrza poprocesowego. Powietrze po dwustopniowym oczyszczaniu, pozbawione uciążliwości zapachowych odprowadzane zostaje do atmosfery. Całość instalacji biologicznej dopełnia hala odbioru, rozdrabniania i przygotowania odpadów zielonych i bioodpadów do dalszego procesu przetwarzania.

 

  

INFORMACJA ZARZĄDZAJĄCEGO SKŁADOWISKIEM ODPADÓW

W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2013 r. poz. 21/, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej 108, informuje, że udział w cenie, za przyjęcie odpadów do składowania na tym składowisku, środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 33 zł/Mg.

Zarząd MPGK Krosno Sp. z o.o.

 

GODZINY OTWARCIA REGIONALNEGO CENTRUM ODZYSKU ODPADÓW
Poniedziałek – Piątek: 6.00 - 21.30
Sobota: nieczynne

GODZINY OTWARCIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
– w okresie wiosenno-letnim, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada
poniedziałek – w godz. 9.00-19.00
wtorek – w godz. 9.00-19.00
środa – w godz. 9.00-19.00
czwartek – nieczynne
piątek – w godz. 9.00-19.00
sobota – w godz. 8.00-14.00

– w okresie jesienno-zimowym, tj. od 1 grudnia do 31 marca
poniedziałek – w godz. 11.00-18.00
wtorek – nieczynne
środa – w godz. 11.00-18.00
czwartek – nieczynne
piątek – w godz. 11.00-18.00
sobota – nieczynne

mgr inż. Dorota Kornasiewicz
Kierownik Zarządzający Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów
 
mgr inż. Jakub Rospond
Zastępca Kierownika Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów ds. odzysku i recyklingu

inż. Marek Bogaczyk
Zastępca Kierownika Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów ds. utrzymania ruchu

 

Adres zakładu

ul. Białobrzeska 108
38-400 Krosno

tel. 13 47 481 26 / 13 47 481 27 / 13 47 481 28 / 13 47 481 29

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

tel. 13 47 481 24