• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna – Praktykanci - Studenci

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z:

  • realizacją umowy o staż / praktykę zawodową (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy),
  • zapewnieniem bezpieczeństwa i organizacji pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy),
  • prowadzeniem monitoringu wizyjnego i monitoringu systemów informatycznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy).

Przetwarzanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,
a w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych, pozyskaliśmy od instytucji kierującej Panią/Pana na staż/praktykę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w maksymalnym okresie do 10 lat od zakończenia stażu/praktyki – w związku z obowiązkami nałożonymi na Administratora przez wskazane powyżej przepisy prawa, lub w przypadku monitoringu wizyjnego – maksymalnie do 3 miesięcy od momentu zarejestrowania obrazu.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym, a także realizujących na rzecz Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. świadczenia medyczne, w tym medycyny pracy oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane osobowe, mogą być przekazywane naszym kontrahentom, w związku z realizacją umów biznesowych.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez MPGK Krosno Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy lub na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody;

6)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Warto odwiedzić