• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZUW “Jasiołka” w Szczepańcowej

Zakład Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej jest najstarszym ujęciem wody dla miasta Krosna. Ujęcie zlokalizowane jest na rzece Jasiołka, a jego charakterystycznym obiektem jest jaz.

Woda z ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej dostarczana jest do mieszkańców Krosna oraz gmin Chorkówka i Jedlicze, a także częściowo do gminy Miejsce Piastowe, do miejscowości Głowienka. Jest to drugie co do wielkości ujęcie wody pitnej w Wodociągach Krośnieńskich.

 

***

Projekt techniczny ujęcia wraz z magistralą przesyłową Szczepańcowa – Krosno został opracowany przez profesorów Wóycickiego i Pomianowskiego z Politechnik Lwowskiej i Warszawskie, a decyzją Wojewody Lwowskiego z 26 lipca 1937 r. (znak: L.K.B. 93/8/20) został zatwierdzony do realizacji.

Inwestorem budowy wodociągu dla Krosna był zarząd miasta Krosna oraz Ministerstwo Spraw Wojskowych – Departament Budownictwa.

Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Łempicki i spółka z Lwowa, która w latach 1937-1938 wykonała prace budowlane. Wszystkie roboty wykonywane były ręcznie, przy wykorzystaniu wozów konnych jako środków transportu.

Wybudowane ujęcie składało się z jazu spiętrzającego wodę wraz z komorą wlotową do rurociągu betonowego o średnicy 600 mm i długości 375 m, odprowadzającego wodę do tzw. odmulnika, a następnie na sztuczny staw infiltracyjny o długości 300 m, szerokości 12 m i głębokości 2 m.

Woda po przefiltrowaniu przez naturalne złoże piaskowo-żwirowe ujmowana została przez system ciągów drenażowych do studni zbiorczej. Ze studni zbiorczej lewarem doprowadzona do stacji hydroforowej, skąd rurociągiem tłocznym o średnicy 250 mm i długości 5879 m dostarczona została do miasta Krosna, w tym do obiektów lotniska.

Dezynfekcji wody wówczas nie stosowano, jedynie studnia zbiorcza była dwa razy w roku chlorowana. Produkcja wody wynosiła 200 m sześć./dobę.

W tym czasie pozwolenie wodno-prawne zezwalało na pobór 50 litrów/sekundę, tj. 4320 m sześc./dobę. W wyniku rozwoju mieszkalnictwa i przemysłu po 1945 r. nastąpiło zwiększone zapotrzebowanie na wodę, co spowodowało konieczność rozbudowy urządzeń stacji uzdatniania.

W latach 1945-1946 wybudowano drugi staw infiltracyjny z drenażem, w latach kolejnych powstały jeszcze dwa stawy infiltracyjne. Wybudowano również chlorownię do ciągłej dezynfekcji wody. Z uwagi na całkowite zamulenie dróg filtracyjnych w naturalnych złożach filtracyjnych oraz drenaży ujmujących wodę do studni wstępnych, w 1965 r. wybudowano pierwszy filtr powolny, a w latach 1968 i 1985 wybudowano kolejne filtry.

 

***

Ujęcie wody surowej – zlokalizowane jest w miejscowości Szczepańcowa i składa się z jazu piętrzącego wodę, dwóch ruchomych zasuw oraz okna wlotowego. Pobór wody odbywa się przez okno wlotowe usytuowane w prawym brzegu ujęcia. Woda na teren zakładu doprowadzana jest grawitacyjnie rurociągiem o średnicy Ø500 mm. Ujęcie wody objęte jest strefą ochrony bezpośredniej. Oznacza to, że na terenie strefy nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. Nie można też pobierać wody do celów niezwiązanych z pracą ujęcia oraz odprowadzać ścieków do wód i do ziemi. Zabronione jest uprawianie sportów wodnych i kąpieli.

Uzdatnianie wody – technologia uzdatniania oparta jest na procesach: utleniania wstępnego nadmanganianem potasu, koagulacji w osadnikach wstępnych, filtracji wody na filtrach powolnych przez złoża żwirowo-piaskowe, dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru wspomaganej w niewielkim stopniu chlorem gazowym, dezynfekcji wody promieniami UV.

Woda wprowadzana do ujęcia kierowana jest na dwa osadniki wstępne, gdzie następuje sedymentacja łatwo opadających zawiesin. W okresach występowania wody surowej o wysokiej mętności proces sedymentacji wspomagany jest koagulantami z grupy PAX. W kolejnym etapie woda grawitacyjnie kierowana jest na cztery stawy sedymentacyjne, a następnie na piaskowe złoża filtracyjne filtrów powolnych, na których następuje oczyszczenie i uzdatnianie wody. W końcowym etapie woda poddawana jest procesowi dezynfekcji dwutlenkiem chloru wspomaganego okresowo niewielkimi dawkami chloru. Po dezynfekcji woda trafia do pompowni, skąd podawana jest do sieci wodociągowej.

 

***

Najważniejsze inwestycje przeprowadzone w ZUW „Jasiołka” w ostatnich latach to:

– modernizację pompowni oraz montaż układu pomiarowego wody wytłoczonej,

– rozbudowę budynku administracyjno-laboratoryjnego,

– umocnienie prawego brzegu rzeki,

– zwiększenie skuteczności procesu dezynfekcji – montaż lamp UV,

– zakup płuczki piasku filtracyjnego,

– budowa instalacji fotowoltaicznej,

– budowa nowego filtra powolnego,

– wprowadzenie procesu utleniania wstępnego oraz koagulacji,

– modernizacja osadników wstępnych.

 

Plany inwestycyjne na najbliższe lata to:

– rozbudowa zbiornika wody czystej,

– modernizacja filtrów powolnych,

– rozbudowa budynku dezynfekcji.

 

Kierownik ZUW „Jasiołka” w Szczepańcowej – Wojciech Lorens

Adres:

Zakład Uzdatniania Wody „Jasiołka” w Szczepańcowej

Szczepańcowa, ul. Słoneczna 66

38-457 Zręcin

tel. 13 47 48 108 / 13 47 48 109 / 607 864 393