• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna – Członkowie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

a)  realizacji ustawowych i umownych praw i obowiązków w zakresie nadzoru i kontroli Spółki oraz sprawowania przez Panią/Pana funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit b oraz c RODO, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

b)  realizacji praw i obowiązków wynikających ze Statutu Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO),

c)  realizacji przez Spółkę ustawowych obowiązków płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego, dokonywania rozliczeń finansowych związanych z wypłatą wynagrodzenia oraz innych świadczeń (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO),

d)  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w konieczności zapewnienia ochrony prawnej Spółce, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e)  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki wyrażających się w przetwarzaniu danych dla celów historycznych oraz archiwalnych Spółki (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do danych, na podstawie przepisów prawa. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe (w niezbędnym zakresie) mogą zostać udostępnione publicznie na stronie internetowej Spółki.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania przez Panią/Pana funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej Spółki lub wywiązania się z obowiązków przewidzianych prawem, a także dla realizacji celów archiwalnych
i historycznych Spółki.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)    usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Warto odwiedzić