• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna – PPE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp.
z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przystąpieniem
i uczestnictwem w Pracowniczym Programie Emerytalnym (PPE).

Podanie danych osobowych jest konieczne, aby zostać objętym programem PPE i jest ono wymogiem ustawowym.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w PPE odbywa się
w oparciu o Pani/Pana zgodę, wyrażoną w postaci chęci przystąpienia do PPE (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa
w związku z uczestnictwem w PPE lub do czasu uczestnictwa w ramach PPE.

Pani/Pana będą udostępniane podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w tym NN Investment Partners TFI S.A., z którym Administrator zawarł umowę na realizację PPE oraz podmiotom wspierającym nas w zakresie teleinformatycznym.

Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na przetwarzanie realizowane przez Administratora do Prezesa UODO.


Warto odwiedzić