• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna – osoby skazane

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp.
z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby związane z wykonywaniem przez Panią/Pana prac społecznie użytecznych.

Pani/Pana dane osobowe w zakresie: Imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, adres zameldowania, okres do odpracowania, rodzaj wykonywanej pracy, otrzymaliśmy od sądu kierującego Panią/Pana do odbycia prac społecznie użytecznych w ramach nałożonej kary.

Przekazanie danych osobowych jest podyktowane wymaganiami Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (art. 10 w zw. z art. 6 ust. 1 lit c RODO - Kodeks karny wykonawczy oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wykonania nałożonej przez sąd kary.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do organów uprawnionych do dostępu do nich, na podstawie przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy dotyczące danych osobowych.


Warto odwiedzić