• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna – Młodociani

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp.
z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji przygotowania zawodowego osób młodocianych w związku z zawartą w tym celu umową (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy);
  2. Ubiegania się o refundację wynagrodzenia wypłacanego w czasie odbywania przygotowania zawodowego, na podstawie przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – w tym w szczególności Wojewódzka Komenda OHP oraz podmioty wspierające nas w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz banki, w związku z realizacją przelewów wynagrodzeń.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie do 10 lat od zakończenia przygotowania zawodowego.

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy, pozyskane zostały od Wojewódzkiej Komendy OHP.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach prawa, jak również podanie ich konieczne jest do zawarcia i realizacji umowy.

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)    ograniczenia przetwarzania danych;

4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych elektronicznie w związku
z realizacją umowy;

6)         wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Warto odwiedzić