• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna – Kontrole

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp.
z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z wykonywaniem kontroli prawidłowości włączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Przekazanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, co wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wykonywania kontroli, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz uprawnionych do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, jak również Państwowej straży pożarnej oraz gminie, której jest Pani/Pan mieszkańcem –
w celu powiadomienia o wykonywanej kontroli.

Ma Pani/Pan prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia,
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych.


Warto odwiedzić