• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna – eBOK

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp.
z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi prowadzenia elektronicznego konta Biura Obsługi Klienta (eBOK) oraz w związku z realizacją zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  2. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do utworzenia konta
i korzystania z usługi.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym nas w zakresie teleinformatycznym oraz podmiotom odpowiedzialnym za umożliwienie dokonywania płatności internetowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu korzystania z konta lub do 3 lat od zakończenia umowy, albo upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Zgodnie z RODO, każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do:

1)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)    usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;

4)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)    cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych;

6)    przenoszenia danych, w zakresie danych przetwarzanych przez MPGK Krosno Sp. z o.o. w związku z realizacją umowy;

7)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Warto odwiedzić