• 13 474 84 00
  • 13 474 83 20
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klauzula informacyjna – Zgody na wejście w teren

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp.
z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. w związku z wykonaniem przyłącza do sieci wodociągowej,

b) dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -  art. 6  ust. 1 lit. c) RODO.

c) dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. 

Pani/Pana dane osobowe przekazywać będziemy do firm obsługujących nas w zakresie teleinformatycznym oraz uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa, jak również projektantom oraz podmiotom wykonującym usługi budowlane w związku z realizacją przyłącza.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. 
W pozostałych przypadkach – dobrowolne.


Warto odwiedzić